Nakon većih požara kao što je bio ovaj zadnji na Troglavu, nakon što se prašina i dim slegnu krene se sa zbrajanjem materijalne štete, tako da se zbrajaju samo hektari izgubljne visoke šume (kubici) i izgoreni objekti (planinarske kuće, štale, košnice i sl.),  a većini je nevažana flora i fauna koja strada u požaru. Za njih je to samo niska trava koja će svakako niknuti već nakon prve kiše.  Takvi ne shvaćaju koliko se bogatstvo zapravo krije u „niskoj travi“. 

Troglav je dio planine Dinare na kojoj raste oko 750 biljnih vrsta, od kojih je više od 110 posebno zaštićeno a 55 je endemskih. 

Nažalost, na djelu Troglava koji je izgorio, nalazio se veliki broj takvih vrsta, koje su nakon ovog požara možda i trajno izgubljene za ovo područje, što je neprocjenjiv gubitak za bioraznolikost istog. U galeriji možete vidjeti neke od vrsta koje su bile dio tog šarenog eko-sustava na Troglavu.

galerijaslum.png

flfa_1.jpg  flfa_2.jpg 

                  Tetrijeb gluhan                                  Medvjed

flfa_3.jpg  flfa_4.jpg 

                      Srna                                                    Zec

flfa_5.jpg  flfa_6.jpg 

            Gencijana Verna                                    Mysotis silvatica

flfa_7.jpg  flfa_8.jpg 

              Genista radiata                                    Orchis Paleus

poz-9.jpg  flfa_10.jpg 

         Veronica saturejoides                             Botrychium lunaria

flfa_11.jpg  flfa_12.jpg 

          Genista radiata(u cvatu)                         Dianthus petraeus


flfa_po.jpg