Požar koji smo primjetili na Dinari 22. srpnja 2017. godine koji se s područja Republike Hrvatske proširio na područje Hercegbosanske županije u noći  s 24. na 25. srpanja, ni do danas nije u potpunosti ugašen.

27. srpnja 2017. godine smo na našim stranicama objavili kronologiju događanja koju možete pogledati ovde, gdje smo izvjestili da se požar kretao prema Vještića gori  u odjele visoke bukove šume i da možemo biti zahvalni kiši koja je tada djelomično spriječila daljnje širenje požara.

Međutim na tom djelu ima starih panjeva i suhih grana koje su tu ostale nakon bespravnih sječa, koje su nastavile tinjati nakon spomenute kiše.

Utorak ujutro djelatnici šumarije Livno su ponovno izašli na požarište gdje se vatra pojavljivala na izoliranim lokacijama  u visokoj šumi bukve, gdje su tinjala pojedina stabla bukve i time prijetila ponovnom izazivanju požara. Odmah pri dolasku na lokaciju djelatnici su započeli sa gašenjem te uspjeli ugasiti otvorenu vatru na spomenutim žarišnim točkama. U poslijepodnevnim satima je ponovno pala kiša koja je zagasila požar iznad  sela Provo i Čaprazlije gdje nismo mogli pristupiti gašenju jer se sumnja da je teren miniran.

Pošto su  temperature  u periodu od utorka do petka bile u padu,  nije dolazilo do otvorene vatre, ali je i dalje tinjalo na području iznad sela Čaprazlije. U petak 28. srpnja u jutarnjim satima požar se na tom djelu ponovno aktivirao i prijetio je visokoj šumi bukve. U pomoć je pozvana Civilna zaštita koja je u poslijepodnevnim satima uputila helikopter Oružanih snaga BiH.

Iako je na prvi pogled požar djelovao ugašen, ponovo se aktivirao u ponedjeljak i nošen vjetrom krenuo prema Poviruši, selu Rujani i prema granici sa Hrvatskom. Taj nanovo zahvaćeni dio nije otvoren šumskim putevima te je onemogučen pristup i gašenje zemljanim snagama na ovom prostoru. Budući da više nismo imali potporu iz zraka, te nam je ostala jedina solucija da se vatra pokuša zaustaviti na starom vojnom putu Rujani – Kadijina bukva. Da bi se to ostvarilo, stari vojni put je potrebno proširiti, te je iz tog razloga angažirana kamaca koja se 3. kolovaza u jutarnjim satima sa djelatnicima Livna uputila na mjesto događaja.  Na žalost do 18:00 sati kada je očišćeno cca 4 km vojnog puta na državnoj granici na lokalitetu Kadijina bukva vatra je prešla sa Hrvatske strane kamionski put, te se poćela kretati prema Vagnju. Na žalost ne postoje nikakve solucije gašenja vatre sa naše strane. Požar će se samo pratiti i pokušati lokalizirati ukoliko okolnosti to dopuste.

Vojni put prema Rujanima do kraja dana (4.kolovoza) će se očistiti da bi opožarena površina bila što manja. Pošto se ovdje radi o prije opožarenim dijelovima (2000. godine) koji nisu nikad sanirani očukuju se katrostrofalne posljedice za šumu u tom djelu Dinarskog gorja. Na djelu koji kontrtolira Hrvatska poslijepodne nisu uočene nikakve protupožarne aktivnosti iako im je požar zahvatio velike površine.

Još uvijek je aktivan požar na Vještić gori u odjelima 93 i 89, gdje u dvije smjene stalno dežura osam djelatnika šumarije Livno.

Napomena:  Na gore navedenim područjima postoje vojni putevi koji su mogli poslužiti kao protupožarni putevi, ali bivše uprave nisu o tome vodile računa iako su postojali svi preduvjeti da se za mala financijska sredstva obave kvalitetni radovi koji bi uvelike pomogli u spriječavanju ovih katostrofalnih posljedica, pogotovo jer su na tom području i prije zabilježeni katastrofalni šumski požari koji su devastirali naše dvije gospodarske jedinice Troglav i Kamešnicu.
tpz1.png  tpz2.png 

tpz3.png  tpz4.png 

Požarna lokalitetu Poviruša

tpz5.png  tpz6.png 

Vještić gora

tpz7.jpg  tpz8.jpg 

Putprema Kadijinoj bukvi prije i poslije rada Kamace

tpz9.jpg

Lokalitet Kadijina bukva,pogled na granici sa Hrvatskom