U četvrtak,16.11.2017. godine, u prostorijama šumarije Livno održane su edukacije na slijedeće teme:

  • Najčešće gljive na području šumarije Livno, koju je održao Josip Lekić dipl.ing.šumarstva, gdje je prisutne upoznao sa gljivama koje se najčešće nalaze na području šumarije Livno, te napravio podjelu tih gljiva na jestive i nejestive, upozoravajući na opasnosti prilikom indentifikacije.
  • Rijetke i zaštićene biljne vrste na području šumarije Livno, koju je održala Ružica Banović dipl.ing.šumarstva gdje je djelatnike upoznala sa rijetkim i zaštićenim biljnim vrstama koje su pronađene na području šumarije Livno i za koje se vodi monitoring.


gljive1.png  gljive2.png 

gljive3.jpg  gljive4.jpg