Dana 14.03.2018. i 19.03.2018.godine održane su sljedeće  edukacije  preostale iz protekle godine:

Srijeda 14.03.2018.godine:

  •           Šumski požari,  E. Mačkić dipl.ing.šum
  •           Prorjede u borovim kulturama, M. Semren dipl.ing.šum

 Ponedjeljak 19.03.2018.godine:

  •         Šumske komunikacije, M. Salapić dipl.ing.šum

Nakon ovih edukacija i slijedeće "Problematika klasiranja bukovih trupaca“ koju će uskoro, prilikom realizacije na terenu, održati dipl.ing.šum. F. Medo, završavamo s Planom edukacija iz 2017. godine te uskoro startamo sa edukacijama iz 2018.