Dana 17.4.2018. godine završeno je pošumljavanje planirano za 2017. godinu. Pošumljavanje je počelo krajem listopada 2017. godine, ali je prekinuto zbog loših vremenskih uvjeta.

Nastavljeno je u travnju ove godine, čim su vremenski uvjeti dozvolili ulazak u odjele. Pošumljavanje su vršili djelatnici šumarije Livno. Radili smo popunjavanje u panjači bukve i  raznodobnim sastojinama bukve i jele, te smo pošumili  3,5 ha goleti.
Ukupno je posađeno 10000 listača i 3500 četinjača.pos1.jpg  pos2.jpg 

pos3.jpg  pos4.jpg 

pos5.jpg  pos6.jpg 

pos7.jpg  pos8.jpg