Dana 04.09.2018.godine u sali za sastanke šumarije Livno održan je sastanak sa dijelom stočara i pčelara koji obitavaju na ovim prostorima.

Stočari i pčelari su imali primjedbu da ih se do sada nije kontaktiralo kada se radilo na šumskom zemljištu, za koje oni smatraju da bi bilo bolje koristiti za pašnjake, a ne za sadnju bora.

Dogovoreno je  da šumarija Livno neće više pošumljavati pašnjačke površine, nego će se šuma podizati na planinskom dijelu, na predjelu Jelovača, a da će se u degradirane ljeskove šume unositi hrast kitnjak i medunac te ostale listopadne vrste (voćarice, jasen, javor).

Kulture borova će se, što prirodnom, što umjetnom metodom, pretvarati u listopadne šume bukve, hrasta i drugih vrsta.

Šumarija Livno nije odgovorna za zapuštene privatne livade na kojima se bor sam od sebe širi.

Što se tiče problema sa putovima i opskrbom vodom, šumarija će praviti protupožarne putove i rezervoare sa vodom. Ti rezervoari će se nalaziti na mjestima na kojima će imati protupožarnu funkciju, a ujedno će koristiti i stanovništvu za napajanje stoke.

Također, prisutni su iznijeli i druge probleme koji su vezani za stočarstvo, a to su divlji konji na Kruzima i zapuštene lokve na pašnjacima.

Preporučeno im je da se organiziraju u ˝Udruge˝ i kao takvi rješavaju te probleme u suradnji sa Općinskim i Županijskim Institucijama.


sp1.jpg  sp2.jpg 

sp3.jpg  sp4.jpg