ŠUMARIJA LIVNO

  

 OBAVIJEST

 

Šumarija Livno će vršiti jesensko pošumljavanje u gospodarskoj jedinici Tribanj-Tušnica, te za potrebe tih radova planira angažirati do 70 privremenih radnika. Zainteresirano stanovništvo koje bi vršilo navedene poslove može se prijaviti u zgradi Šumarije Livno u vremenu od 8- 14 sati.

Prijaviti se mogu samo punoljetne i radno sposobne osobe sa stalnim mjestom boravka u općini Livno.

Prilikom prijave sa sobom obvezno ponijeti:

  1. osobnu iskaznicu
  2. uvjerenje o prebivalištu-CIPS
  3. broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.

Prijave se primaju do ponedjeljka 08.10.2018 godine do 12:00 sati.

Početak radova pošumljavanja planira se u utorak: 09.10.2018. godine ukoliko to dozvole vremenski uvjeti.