Dana 08.12.2018. godine u Lovištu Troglav kojim gospodari ŠGD HB šume Šumarija Livno izvršen je odstrel vuka (Canis lupus L.) sa čeke zatvoren tipa. Odstrel vuka je izvršio lovac-gost Goran Barišić iz Slovenije sa lovačkim karabinom Blaser R8 kalibra 300 WIN MAG. Lov se odvijao sukladno Zakonu o lovstvu FBiH i Pravilnika o reguliranju uvjeta pod kojima se može vršiti lov divljači, te Godišnjem planu gospodarenja divljači u lovištu Troglav za 2018/2019.godinu. Za odstreljenu divljač služba za lovstvo je izdala svu potrebnu dokumentaciju te popratnica za divljač i trofejni list. Na zadovoljstvo lovca-gosta koji je posjetio naše lovište te ga pratila Dobra Kob da odstreli vuka i obogati svoju kolekciju sa jednim vrijednim trofejom te na ovaj način prezentiramo naša lovišta u cilju povećanja interesa za lovni turizam u ŠGD HB šume d.o.o.Kupres.

 

                                                                                  Lovnik Šumarije Livno 

 Ivo Krezo

vuk.jpg