Dana 27.07.2019. godine u poslijepodnevnim satima izbio je požar na poljoprivrednoj površini u selu Rore općina Glamoč, koji je prijetio širenjem na šumu i šumsko zemljište. Po otkrivanju požara djelatnici šumarija Glamoč – interventna grupa izlazi na teren i u suradnji sa lokalnim stanovništvom stavlja  požar pod kontrolu i u potpunosti ga gasiti.  Uskoro je otkrivena osoba koja je izazvala požar  paljenjem trave  na svojoj okućnici. Ista je privedena u Policijsku postaju Glamoč i nakon obrade počinitelju  je izrečena zakonski predviđena mjera.