Broj:

Datum: 29.08.2019.god

Mjesto: Blidinje

 

Z A P I S N I K

 

Sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD).

Sastanak je održan 27.08.2019.god.(utorak) na Blidinju, s početkom u 11 h, u prostorijama restorana Hajdučke Vrleti.

Sjednici su prisustvovali:

           1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik HŠD u FBiH

           2. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD u FBiH

           3. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. –Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH

           4.Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH

           5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH

           6. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Povjerenik HŠD u FBiH

           7. Davor Mioč, ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH

           8. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH

           9. Ivan Raič, dipl.ing.šum.-Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH

           10. Slavica Perlić, dipl.ing.šum. - Povjerenik HŠD u FBiH

           11. Marija Zadro, dipl.ing.šum.-Povjerenik HŠD u FBiH

           12. Petar Buljan, dipl.nov., - Član HŠD u FBiH

           13. Marko Vrgoč ,ing.prom.,- Povjerenik HŠD

           14. Ana Dumančić, geod.teh.- Član HŠD u FBiH

 

         Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v ni    r e d

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
  2. Izvješće o radu HŠD u FBiH za polovicu 2019.godine
  3. Izvješće o pripremnim radovima oko stručno edukacijske ekskurzije 2019.godine.
  4. Razno.

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

2. Izvješće o radu HŠD u FBiH za polovicu 2019.godine

Predsjednik HŠD u FBiH Petar Gelo je podnio izvješće o radu HŠD u FBiH za polovicu 2019.godine, naglasio je da društvo financijski stoji jako dobro, da se članarine redovito isplaćuju i da broj članova konstantno raste.

Davor Mioč je predložio da bi redovnu Skupštinu trebalo održati do kraja ove godine, prijedlog je jednoglasno usvojen.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

3. Izvješće o pripremnim radovima oko stručno edukacijske ekskurzije 2019.godine

Predsjednik je prisutnima iznio 2 ponude agencije za putovanja, jedna ponuda je bila 1 noćenje 2 dana, a druga 2 noćenja 3 dana, i svi su glasali za ovu drugu ponudu 2 noćenja 3 dana.

Dogovoreno je da se putuje u Crnu Goru 27-28-29.9.2019.godine.

Cijena aranžmana u koji je uključeno: prijevoz autobusom, smještaj na bazi 2 polupansiona, stručni vodič, ulaznice, 2 ručka, je 140€ po osobi. Dogovoreno je da se i na ovom putovanju, a i ubuduće plaća pola-pola, znači da polovicu aranžmana snosi HŠD, a polovicu plaćaju putnici koji idu.

Znači svaki putnik će ovo putovanje platiti 70 €.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

4. Razno.

Predsjednik je iznio zamolbu našeg dugogodišnjeg člana Ile Mihaljevića, koji je tražio financijsku pomoć za troškove putovanja i uspona na Mont Blanc. Jednoglasno je usvojena odluka da mu se donira 300, 00 KM.

Radni sastanak je završio u 13 h.

 Tajnik HŠD u FBIH

Marko Zorić, mag.nov.


Predsjednik HŠD u FBiH

Petar Gelo, dipl,ing.šum.