Koliko puta dnevno prođemo pored drveta, a da ga ni ne primijetimo? Vrijeme je da više nego ikada počnemo cijeniti prirodna blaga koja su nam dana, a pogotovo šume koje su pluća našega planeta. Vođeni tim razmišljanjem, došli smo na ideju napraviti projekt na temu zaštite i očuvanja okoliša. Odluka je pala da to bude ploča sa pjesmom „Molitva šume“ libanonskog pjesnika Khalila Gibrana. Proteklih desetak dana su djeca, mladi i voditelji u Dnevnom centru za djecu i mlade Livno marljivo radili na izradi natpisa. U suradnji sa Šumarijom Bosansko Grahovo ploča je postavljena na planini Šator, uz prilazni put prema Šatorskom jezeru, a nakon postavljanja ploče organiziran je izlet za sve sudionike ovoga projekta.

Ovom prilikom se zahvaljujemo poduzeću Poljani d.o.o. Bosansko Grahovo koja je donirala materijal za izradu ploče.