Predstavnici ŠGD HBŠ obišli radove u sklopu projekta:Rekonstrukcija tri Izvora (Bunari, Korita i Begovača)

Dana 5. rujna 2019. godine direktor ŠGD HB šume d.o.o.Kupres, Branko Ivković i predstavnik izvođača radova firme Roco Commerce sa svojim najbližim suradnicima obišli su lokacije na kojima je spomenuta tvrtka izvodila radove izgradnje i rekonstrukcije u sklopu projekta Rekonstrukcija tri Izvora (Bunari, Korita i Begovača).

Projekt je građen sredstvima ŠGD HB šume u iznosu od 48000.00 KM i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu 40 000.00 KM.

Projektom su na izvoru Begovača obnovljena dva bazena te jenapravljena nova lokva ispod vrha planine Cincar na Kruzima, čime će se riješiti problem nedostatka vode u sušnim periodima godine te osigurati nesmetano napajanje divljih konja, divljači, ptica ali i osigurati nesmetano korištenje za potrebe farmera s područja Kruga.

Obnovljena su i dva izvora, Korito i pet malih Bunara naGoliji iznad sela Čelebić što će omogućiti pristup pitkoj vodi za potrebe planinara, izletnika, lovaca, divljači i ptica.      

Prije pravljena zapisnika o primopredaji, natemelju primjedbi koje su iznijeli predstavnici ŠGD HB šume,   potrebno je odraditi određene manje korekcije na gradilištu na Kruzima.

 bunari_1.jpg

bunari_2.jpg

bunari_3.jpg 

bunari_4.jpg

bunari_5.jpg

bunari_6.jpg

bunari_7.jpg

bunari_8.jpg

bunari_9.jpg

bunari_10.jpg 

bunari_11.jpg