Šumarija Tomislavgrad će vršiti jesensko pošumljavanje u odjelu 80 u gospodarskoj jedinici Ljubuša, koji se nalazi na lokalitetu ˝Trolokve˝. Preporučeni put za dolazak na zadanu lokaciju je kroz naseljeno mjesto Oplećani.

Zainteresirano stanovništvo koje bi vršilo navedene poslove može se prijaviti u zgradi Šumarije Tomislavgrad u vremenu od 8-14 sati.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa stalnim mjestom boravka u općini Tomislavgrad.

Prilikom prijave obavezno ponijeti:

1.Osobnu iskaznicu

2.Uvjerenje o prebivalištu CIPS

3.Broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren

 

Prijave se primaju do petka 04.10.2019.godine.

Početak radova pošumljavanja planira se u utorak 07.10.2019.godine, ukoliko budu povoljni vremenski uvjeti.

 

UPRAVITELJ ŠUMARIJE TOMISLAVGRAD

Ivan Petrović, dipl.ing.šum.