Dana 11. lipnja 2019. godine održana je FSC međunarodna konferencija predstavnika državnih šuma  Europe u Pragu na kojoj su nazočili predstavnici  ŠGD HB šume d.o.o. Kupres, voditeljica koordinacijskog tima za nadzor i praćenje gospodarenja šumama po FSC principima Marija Dilber i član FSC tima Nikola Perković.

Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres posjeduje FSC certifikat od 27. 11. 2012.  godine.

Konferencija pod nazivom „Vrijednost FSC-a za Europske državne šume“ održala se u tri dijela: ekološki, ekonomski i socijalni. Fokus je bio na istraživanju i razumijevanju vrijednosti koje FSC certifikacija može pružiti Europskim posebno javnim šumama, osobito na sljedećim područjima:

  • Konkurentnost: Kako FSC podržava nacionalnu i regionalnu ekonomsku konkurentnost šumarske industrije u zemlji
  • Povjerenje: Kako FSC pruža podršku javnoj upravi, odnosno državnoj vlasti u izgradnji povjerenja od strane društva u njihov način upravljanja šumama
  • Klima i okoliš: Kako FSC dodaje vrijednost državnom programu za klimu i biološku raznolikost

Sudionici konferencije su međusobno razmijenili svoja znanja i iskustva između ostalog i o tome kako se FSC može koristiti kao priznato sredstvo za postizanje ciljeva UN-ovog održivog razvoja.

 

Foto 

fsc_konferencija_2019_1.jpgfsc_konferencija_2019_2.jpgfsc_konferencija_2019_3.jpgfsc_konferencija_2019_4.jpgfsc_konferencija_2019_5.jpg