Bosna i Hercegovina prva je i trenutno jedina država u regiji koja ima svoj FSC standard, čime je tvrtkama u BiH olakšan put do FSC certifikata i međunarodnog tržišta.

FSC certifikat jamči da se šumom u odrađenoj tvrtki gospodari transparentno, u skladu s ključnim međunarodnim propisima i domaćom legislativom, uključujući veći stupanj zaštite prirode. Objavljeno je to 15. listopada na svečanosti prezentacije prvih FSC standarda za BIH u sarajevskom hotelu Holiday, u nazočnosti predstavnika relevantnih ministarstava, te mnogih stručnjaka iz šumarskog sektora.

Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres aktivno su od počeka 2016. godine preko svog predstavnika sudjelovale u radu Radne grupe za razvoj FSC standarda.

„Certificiranje gospodarenja šumskim resursima u BiH unaprijedit će ekološke, socijalne i ekonomske performanse upravljanja i gospodarenja šumama, ali i konkurentske prednosti domaćih preduzeća šumarstva i drvne industrije. To se posebno odnosi na izvozno orijentirane poslovne subjekte iz BiH, pred koje se na atraktivnim tržištima EU nameću sve strožiji zahtjevi u pogledu porijekla drveta“, objasnio je doktor znanosti Mersudin Avdibegović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je provodio projekt.

Ovaj standard stupit će na snagu u ožujku iduće godine, do kada bi se sve šumarske tvrtke u BiH trebale prebaciti na korištenje novog standarda.

Samim time što BiH ima svoj standard, postupak certificiranja postaje brži i jeftiniji, a omogućava i usporedbe te analize među tvrtkama u regiji.

fsc-standardi-bih.jpg