Dana 20.12.2019. godine potpisan je Ugovor o korištenju namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH između „ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres i Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.
Predmet Ugovora je sufinanciranje projekta Korisnika iz Lota I – Upravljanje otpadom: „Sanacija deponije guma na lokalitetu Krug planina i deponije Tušnica i njeno pošumljavanje (II.faza), na temelju Javnog poziva za dodjelu namjenskih sredstava, utvrđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu, na poziciji Ministarstva „Ostale potpore – sredstva za zaštitu okoliša“ iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
Ciljevi projekta su sanacija deponije guma, smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te u konačnici zdravlja ljudi odnosno poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva od mogućih štetnih utjecaja koje ima deponija te pošumljena površina deponije Tušnica (II.faza).
Očekivani rezultati i efekti ovoga projekta biti će uklonjena deponija te smanjeni rizici od štetnog utjecaja na bioraznolikost samog područja, lokalno stanovništvo i stvaranje bolje turističke ponude grada Livna.

 

 

livno_sanacija_deponije_fond_20.12.2019._1.jpglivno_sanacija_deponije_fond_20.12.2019._2.jpglivno_sanacija_deponije_fond_20.12.2019._3.jpg