Odluka o rezultatima postupka javne nabave za javnu nabavu informatičke opreme, usluge servisiranje i isporuke rezervnih dijelova i materijala za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres. Obavijest objavljena na Portalu javnih nabava dana 30.01.2020. god., broj; 1101-1-1-5/20. Oznaka i naziv iz JRJN: 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine.

odluka-izbor-najpovoljnijeg-ponuditelja-01-1-119-20.pdf

 

odluka_01-1-150-20-16.03.2020.pdf

dopis_agencija_javne_nabave_02-02-1-290-2-20.pdf

 

odluka_br.01-1-222-20-objava_br.1101-1-1-5-3-2-20.pdf