Dana 04. ožujka 2020. godine je održana edukacija na temu "Rad na siguran način pri sječi i izradi drvnih sortimenata". Edukaciju je održao Josip Kojundžija dipl.ing.šum., u sklopu redovnih aktivnosti usklađivanja poslovanja po principima FSC-a. Ovakav vid edukacije će se provoditi kontinuirano dok istim ne budu obuhvaćeni svi djelatnici koji rade na terenskim poslovima.


edukacija_bosansko_grahovo_rad_siguran_1.jpgedukacija_bosansko_grahovo_rad_siguran_2.jpgedukacija_bosansko_grahovo_rad_siguran_3.jpgedukacija_bosansko_grahovo_rad_siguran_4.jpgedukacija_bosansko_grahovo_rad_siguran_5.jpgedukacija_bosansko_grahovo_rad_siguran_6.jpgedukacija_bosansko_grahovo_rad_siguran_7.jpg