Odluka o rezultatima postupka javne nabave servisiranja motornih vozila pod garantnim rokom (ŠKODA) br. 1101-7-2-13-3-5/20.