Broj: 01/P-1012/20

Datum: 25. ožujka 2020. godine

Na osnovu Odluke Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-58/2020. od 6. veljače 2020. godine, Povjerenstvo za licitaciju – prodaju na panju:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 15. travnja 2020. godine (srijeda)

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su drvni sortimenti – na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

LOT1._ Šumarija Drvar G. J. Osječenica-Drvar Odjel 46/2 

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

Bukva

F

89,11

233

Obavezuje se izvući

2.935,57 m³

PT I

144,88

109

Cijena izvođenja radova

28,46 KM/m³

PT II

319,27

91

   

PT III

490,02

70

   

Σ

1.043,28

     

 

LOT2. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Drvar, Odjel 47:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

10,72

178

Obavezuje se izvući

2.272,72 m³

PT I

740,85

122

Cijena izvođenja radova

26,57 KM/m³

PT II

1.740,53

106

   

PT III

604,05

88

   

RUDNO

207,39

51

   

Σ

3.303,54

     

  

LOT3. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Drvar, Odjel 55/2:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

2,28

178

Obavezuje se izvući

1.495,69 m³

PT I

326,76

122

Cijena izvođenja radova

23,07 KM/m³

PT II

992,12

106

   

PT III

423,15

88

   

RUDNO

71,65

51

   

Σ

1.815,96

     

 

LOT4. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Repovac, Odjel 13:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

24,78

178

Obavezuje se izvući

2.282,16 m³

PT I

1.785,49

122

Cijena izvođenja radova

22,32 KM/m³

PT II

4.477,10

106

   

PT III

1.743,81

88

   

RUDNO

474,83

51

   

Σ

8.506,01

     

 

LOT5. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Repovac, Odjel 54:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

1,11

178

Obavezuje se izvući

3.083,31 m³

PT I

286,89

122

Cijena izvođenja radova

28,14 KM/m³

PT II

1.015,77

106

   

PT III

503,04

88

   

RUDNO

196,29

51

   

Σ

2.003,10

     

 

LOT6. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Repovac, Odjel 99:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

23,26

178

Obavezuje se izvući

1.551,84 m³

PT I

1.128,85

122

Cijena izvođenja radova

21,07 KM/m³

PT II

2.553,46

106

   

PT III

1.012,91

88

   

RUDNO

207,86

51

   

Σ

4.926,34

     

 

LOT7. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Repovac, Odjel 104:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

Bukva

F

20,67

233

Obavezuje se izvući

3.631,11 m³

PT I

31,97

109

Cijena izvođenja radova

23,51 KM/m³

PT II

70,67

91

   

PT III

126,39

70

   

Σ

249,70

     

 

LOT8. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Repovac, Odjel 105:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

32,99

178

Obavezuje se izvući

1.459,91 m³

PT I

1.082,52

122

Cijena izvođenja radova

20,86 KM/m³

PT II

1.918,55

106

   

PT III

776,84

88

   

RUDNO

172,20

51

   

Σ

3.983,10

     

 

LOT9. Šumarija Drvar G. J. Klekovača-Repovac, Odjel 106:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

19,31

178

Obavezuje se izvući

1.490,94m³

PT I

1.185,87

122

Cijena izvođenja radova

24,96 KM/m³

PT II

2.719,94

106

   

PT III

1.002,13

88

   

RUDNO

238,65

51

   

Σ

5.165,90

     

 

LOT10. Šumarija Glamoč G. J. Bunarić, Odjel 23:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

31,26

178

Obavezuje se izvući

2.588,95 m³

PT I

854,98

122

Cijena izvođenja radova

26,61 KM/m³

PT II

1.409,19

106

   

PT III

649,47

88

   

RUDNO

144,75

51

   

Σ

3.089,65

     

 

LOT11. Šumarija Glamoč G. J. Bunarić, Odjel 30 :

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

Bukva

F

75,65

233

Obavezuje se izvući

3.398,17 m³

PT I

99,07

109

Cijena izvođenja radova

20,74 KM/m³

PT II

166,69

91

   

PT III

215,92

70

   

Σ

557,33

     

 

LOT12. Šumarija Glamoč G. J. Bunarić, Odjel 52:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

Bukva

F

79,89

233

Obavezuje se izvući

5.368,78 m³

PT I

130,62

109

Cijena izvođenja radova

24,64 KM/m³

PT II

281,65

91

   

PT III

523,76

70

   

Σ

1.015,92

     

 

LOT13. Šumarija Glamoč G. J. Bunarić, Odjel 65/2:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

47,86

178

Obavezuje se izvući

2.663,46 m³

PT I

991,53

122

Cijena izvođenja radova

36,07 KM/m³

PT II

1.192,83

106

   

PT III

579,50

88

   

RUDNO

85,01

51

   

Σ

2.896,73

     

 

LOT14. Šumarija Glamoč G. J. Hrbljine-Kujača, Odjel 85 a,b,c:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

30,73

178

Obavezuje se izvući

1.203,06 m³

PT I

930,84

122

Cijena izvođenja radova

26,50 KM/m³

PT II

1.452,50

106

   

PT III

612,97

88

   

RUDNO

166,23

51

   

Σ

3.193,27

     

 

LOT15. Šumarija Glamoč G. J. Hrbljine-Kujača, Odjel 145 a,b; 146 a,b,c:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

14,12

178

Obavezuje se izvući

1.334,14 m³

PT I

546,89

122

Cijena izvođenja radova

25,86 KM/m³

PT II

1.073,44

106

   

PT III

446,00

88

   

RUDNO

195,31

51

   

Σ

2.275,76

     

 

LOT16. Šumarija Glamoč G. J. Hrbljine-Kujača, Odjel 198 a,b,c:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

18,86

178

Obavezuje se izvući

1.345,03 m³

PT I

628,03

122

Cijena izvođenja radova

28,34 KM/m³

PT II

1.169,24

106

   

PT III

513,01

88

   

RUDNO

81,94

51

   

Bijeli bor

PT I

0,62

113

   

PT II

2,24

93

   

PT III

1,14

73

   

RUDNO

0,17

50

   

Σ

2.415,25

     

 

LOT17 . Šumarija Glamoč G. J. Mliništa-Paripovac, Odjel 8:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

55,36

178

Obavezuje se izvući

1.656,27 m³

PT I

1.321,53

122

Cijena izvođenja radova

27,08 KM/m³

PT II

1.694,46

106

   

PT III

740,44

88

   

RUDNO

128,11

51

   

Σ

3.939,90

     

 

LOT18. Šumarija Glamoč G. J. Staretina-Golija, Odjel 66/1:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

38,82

178

Obavezuje se izvući

923,69 m³

PT I

1.041,42

122

Cijena izvođenja radova

23,63 KM/m³

PT II

1.538,67

106

   

PT III

663,98

88

   

RUDNO

112,47

51

   

Σ

3.395,36

     

 

LOT19. Šumarija Glamoč G. J. Staretina-Golija, Odjel 74 a,b:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

24,96

178

Obavezuje se izvući

956,71 m³

PT I

991,71

122

Cijena izvođenja radova

23,84 KM/m³

PT II

1.921,08

106

   

PT III

790,18

88

   

RUDNO

223,72

51

   

Bijeli bor

F

0,72

158

   

PT I

68,53

113

   

PT II

204,25

93

   

PT III

103,63

73

   

RUDNO

37,72

50

   

Crni bor

F

0,41

148

   

PT I

29,28

93

   

PT II

72,04

73

   

PT III

29,66

53

   

RUDNO

8,17

43

   

Σ

4.506,06

     

 

LOT20. Šumarija Glamoč G. J. Staretina-Golija, Odjel 76 a,b:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

18,37

178

Obavezuje se izvući

1.502,21 m³

PT I

913,65

122

Cijena izvođenja radova

28,62 KM/m³

PT II

2.082,04

106

   

PT III

888,46

88

   

RUDNO

203,34

51

   

Bijeli bor

F

1,80

158

   

PT I

52,30

113

   

PT II

100,25

93

   

PT III

48,40

73

   

RUDNO

12,90

50

   

Σ

4.321,51

     

 

LOT21. Šumarija Glamoč G. J. Staretina-Golija, Odjel 87 a,b:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

3,08

178

Obavezuje se izvući

472,61 m³

PT I

232,51

122

Cijena izvođenja radova

30,05 KM/m³

PT II

617,57

106

   

PT III

260,54

88

   

RUDNO

165,93

51

   

Bijeli bor

F

2,00

158

   

PT I

104,92

113

   

PT II

223,78

93

   

PT III

85,73

73

   

RUDNO

31,71

50

   

Σ

1.727,77

     

 

LOT22. Šumarija Glamoč G. J. Šator, Odjel 96:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

7,15

178

Obavezuje se izvući

1.531,66m³

PT I

626,91

122

Cijena izvođenja radova

22,42 KM/m³

PT II

1.692,47

106

   

PT III

757,99

88

   

RUDNO

224,30

51

   

Σ

3.308,82

     

 LOT23. Šumarija B. Grahovo G. J. Jadovnik-Grahovo, Odjel 139:

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

14,69

178

Obavezuje se izvući

1.761,47 m³

PT I

522,56

122

Cijena izvođenja radova

30,56 KM/m³

PT II

932,88

106

   

PT III

368,54

88

   

RUDNO

124,12

51

   

Bijeli bor

F

0,01

158

   

PT I

1,73

113

   

PT II

4,7

93

   

PT III

2,16

73

   

RUDNO

0,49

50

   

Σ

1.971,88

     

 

LOT24. Šumarija B. Grahovo G. J. Jadovnik-Grahovo, Odjel 140:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

5,17

178

Obavezuje se izvući

2.477,39 m³

PT I

281,55

122

Cijena izvođenja radova

30,43 KM/m³

PT II

657,80

106

   

PT III

271,22

88

   

RUDNO

62,88

51

   

Bijeli bor

PT I

0,09

113

   

PT II

0,59

93

   

PT III

0,54

73

   

RUDNO

0,13

50

   

Σ

1.279,97

     

 

LOT25. Šumarija B. Grahovo G. J. Jadovnik-Grahovo, Odjel 141:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

6,17

178

Obavezuje se izvući

2.772,45 m³

PT I

453,36

122

Cijena izvođenja radova

26,60 KM/m³

PT II

1.100,05

106

   

PT III

435,32

88

   

RUDNO

257,38

51

   

Σ

2.252,28

     

 

LOT26. Šumarija B. Grahovo G. J. Gnjat-Risovac, Odjel 60, 61:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Bukva

F

21,08

233

PT I

54,91

109

PT II

183,06

91

PT III

399,44

70

OGRJEV

5.155,33

40

Σ

5.813,82

 

 

LOT27. Šumarija B. Grahovo G. J. Gnjat-Risovac, Odjel 92, 93/2:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Bukva

F

0,80

233

PT I

2,83

109

PT II

12,82

91

PT III

42,71

70

OGRJEV

2.567,42

40

Σ

2.626,58

 

 

LOT28. Šumarija Kupres G. J. Ravašnica-Raduša, Odjel 3/1, 3/2:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

3,81

178

Obavezuje se izvući

648,29 m³

PT I

327,73

122

Cijena izvođenja radova

28,71 KM/m³

PT II

834,35

106

   

PT III

367,49

88

   

RUDNO

178,54

51

   

Bijeli bor

F

4,14

158

   

PT I

123,48

113

   

PT II

216,18

93

   

PT III

104,9

73

   

RUDNO

98,37

50

   

Σ

2.258,99

     

 

LOT29. Šumarija Kupres G. J. Ravašnica-Raduša, Odjel 13 a,b:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

16,52

178

Obavezuje se izvući

852,07 m³

PT I

652,51

122

Cijena izvođenja radova

26,55 KM/m³

PT II

1.272,70

106

   

PT III

553,42

88

   

RUDNO

265,20

51

   

Bijeli bor

F

0,69

158

   

PT I

19,63

113

   

PT II

30,27

93

   

PT III

11,27

73

   

RUDNO

7,02

50

   

Σ

2.829,23

     

 

LOT30. Šumarija Kupres G. J. Malovan-Želivodić, Odjel 128:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

77,86

178

Obavezuje se izvući

804,49 m³

PT I

1.797,08

122

Cijena izvođenja radova

26,21 KM/m³

PT II

1.846,86

106

   

PT III

735,12

88

   

RUDNO

208,32

51

   

Bijeli bor

F

0,04

158

   

PT I

5,98

113

   

PT II

17,21

93

   

PT III

8,64

73

   

RUDNO

1,64

50

   

Σ

4.698,75

     

 

LOT31. Šumarija Kupres G. J. Malovan-Želivodić, Odjel 129:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

   

J/S

F

42,69

178

Obavezuje se izvući

613,57 m³

PT I

1.119,16

122

Cijena izvođenja radova

23,98 KM/m³

PT II

1.440,39

106

   

PT III

595,93

88

   

RUDNO

226,02

51

   

Bijeli bor

F

0,11

158

   

PT I

5,37

113

   

PT II

11,43

93

   

PT III

4,55

73

   

RUDNO

1,96

50

   

Σ

3.447,61

     

 

LOT32. Šumarija Livno G. J. Tribanj-Tušnica, Odjeli 29, 30 a,b; 43, 44:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

Bijeli bor

F

0,01

158

PT I

12,95

113

PT II

47,03

93

PT III

229,93

73

RUDNO

693,16

50

CELULOZA

1.468,85

33

Crni bor

F

0,04

148

PT I

43,41

93

PT II

197,76

73

PT III

233,00

53

RUDNO

168,63

43

CELULOZA

384,08

32

Σ

3.478,84

 

 

LOT33. Šumarija Tomislavgrad G. J. Tušnica-Kologaj, Odjel 65 a,b,c,d,e,f:

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

J/S

PT I

0,07

122

PT II

0,46

106

PT III

0,78

88

RUDNO

1,45

51

CELULOZA

2,61

35

Bijeli bor

PT I

2,48

113

 

PT II

14,22

93

 

PT III

24,43

73

 

RUDNO

39,50

50

 

CELULOZA

68,69

33

Crni bor

F

0,06

148

PT I

32,83

93

PT II

127,59

73

PT III

78,36

53

RUDNO

63,08

43

CELULOZA

119,11

32

Hrast

OGRJEV

59,79

36

Σ

635,51

 

Napomena: Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Količine koje kupac kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti 60% količine izračunate po kriterijima za izračun raspodjele i količine drvnih sortimenata. Količina robe kupljena putem ove licitacije sastavni je dio ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnim isporukom. Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Napomena: prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota.

Kontakt telefon:

- Šumarija Drvar 034 820-051;kontakt osoba – upravitelj Mladen Kukolj, dipl. ing.

- Šumarija Glamoč 034/272-213;kontakt osoba-upravitelj Ivica Kasalo, dipl.ing.DT

- Šumarija B. Grahovo 034/850-056;kontakt osoba-upravitelj Tomislav Pejaković, dipl.ing.šum

- Šumarija Kupres 034 274-585; kontakt osoba-upravitelj Zoran Lovrić, dipl.ing.DT

- Šumarija Livno 34 202-233;kontakt osoba-upravitelj Ivica Marijan, dipl. ing.šum

- Šumarija Tomislavgrad 34 352-105;kontakt osoba-upravitelj Krešo Jurič mag.ing.šum

3.Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvijete:

1. Da posjeduju rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

2. da su registrirani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj.

3. da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Pored općih traži se ispunjavanje slijedećih posebnih uvjeta:

1. Da su se odazvali na javni poziv za poslovnu suradnju u 2020. godini upućen svim drvoprerađivačima BIH, upućen temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za raspodjelu sirovina u poslovnoj 2020. godini, br. 01/1-39/2020. od 28. siječnja 2020. godine.

2. Da su dostavili zahtjeve sa količinama i vrstama drvnih sotrtimenata za koje su zainteresirani po javnom pozivu 01/1-357/20 od 30.1.2020. godine

3. Da su dostavili rješenje od nadležnog suda o registraciji poduzeća, Uvjerenje o PDV broju, Rješenje o bavljenju djelatnošću rezane građe, Broj žiro računa banke, Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenim obvezama sa 31.12.2019. godine i Brojeve faxa, telefona i mobitela.

Kriteriji kojima se izračunavaju količine koje kupac može kupiti ugovorom o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom sa odgođenim plaćanjem su:

1.Instalirani kapacitet proreza……………………………………………………………..25%;

2.ostvareni prorez u 2019.godini evidentiran u ministarstvu gospodarstva HBŽ…………20%;

3.prosječan broj uposlenih u 2019. godini,stanje31.12.2019.godine.................................. 30 %;

4.stupanj finalizacije proizvodnje….................................................................................... ..5%;

5.količina koja se dijeli po suradnji ………………………………………………………..20%

Instalirani kapacitet proreza i ostvareni prorez tijekom 2019. godine (odnosi se na prorez tehnike jele/smreke) se dokazuju potvrdom nadležnog ministarstva.

U prosječan broj uposlenih tijekom godine ubrajaju se radnici koji su na izravan ili neizravan način vezani uz primarnu ili finalnu preradu drveta, a dokazuju se temeljem potvrde Porezne uprave F BiH, Županijski ured HBŽ, porezna ispostava.

Stupanj finalizacije određuje povjerenstvo imenovano od Uprave Društva nakon izjave kupca da ima viši stupanj obrade (tehnički, mehanički i kemijski).

Odgođeno plaćanje drvnih sortimenata za pojedinog kupca primjenjuje se ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvoda tog kupca.

 Kupac je dužan uplatiti jamstvo u iznosu 5 % početne vrijednosti za LOT (LOT-ove) za koji daju ponudu na transakcijski račun UNICREDIT BANK D.D. 338 150 2289 612 538 kako slijedi:

LOT

LOT

LOT 1: 4.995,47 KM;

LOT 18: 18.061,42 KM

LOT 2: 17.026,06 KM;

LOT 19: 22.814,06 KM

LOT 3: 9316,33 KM

LOT 20: 22.184,09 KM

LOT 4: 43.724,24 KM

LOT 21: 8.329,70 KM

LOT 5: 9.857,40 KM

LOT 22: 16.764,99 KM

LOT 6: 25.613,18 KM

LOT 23: 10.241,52 KM

LOT 7: 1178,95 KM

LOT 24: 6.609,06 KM

LOT 8: 20.922,50 KM

LOT 25: 11.222,40 KM

LOT 9: 26.839,27 KM

LOT 26: 13.086,46 KM

LOT 10: 16.189,07 KM

LOT 27: 5.367,39 KM

LOT 11: 2.935,41 KM

LOT 28: 10.891,76 KM

LOT 12: 4.757,26 KM

LOT 29: 14.299,75 KM

LOT 13: 15.562,86 KM

LOT 30: 25.359,00 KM

LOT 14: 16.770,82 KM

LOT 31: 18.145,19 KM

LOT 15: 11611,36 KM

LOT 32: 7806,19 KM

LOT 16: 12680,50 KM

LOT 33: 1.656,23 KM

LOT 17: 21.119,29 KM

 

Na uplatnici obvezno naznačiti Lot na koji se uplaćeno jamstvo odnosi. Sudionicima čija ponuda ne bude prvorangirana kao i onima koji premaše 60% izračunatih količina po kriterijima za dodjelu količina za ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata sukcesivnom isporukom sa odgođenim plaćanjem drvnih sortimenata uplaćena kaucija bit će vraćena za lot/lotove od kojih odustanu isti dan na transakcijski račun nakon završetka licitacije. Kupci koji na dan licitacije budu imali dospjelih a neizmirenih obaveza prema prodavatelju neće moći sudjelovati u nadmetanju te će njihove ponude biti odbačene.

Otvaranje pravovremeno pristiglih ponuda održat će se 15. travnja 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres“.

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković – 063/485-455.

4. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz tendersku dokumentaciju.

Tendersku dokumentaciju kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do15. travnja 2020. godine (srijeda) do 10:00 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 5 % od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

- Instalirani kapacitet proreza i ostvareni prorez (tehnika J/S) tijekom 2019. godine se dokazuju potvrdom nadležnog tijela.

Napomena: Ponuditelji koji su se odazvali na javni poziv za poslovnu suradnju u 2020. godini upućen svim drvoprerađivačima BIH broj: 01/1-357/20 od 30.01.2020. godine, nisu obvezni dostaviti preslike navedenih traženih potvrda, ukoliko su iste dostavili po gore navedenom pozivu.

5.Predavanje ponuda

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres, do dana 15. travnja 2020. godine. (srijeda) do 10:00 sati.

 6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz nužnost poštivanja donesenih mjera zbog novonastale situacije vezane uz pojavu i širenje korona virusa (COVID-19). S obzirom na navedenu činjenicu nismo u mogućnosti osigurati sudjelovanja ovlaštenih osoba kupaca na način kako smo to do sada činili (fizičko prisustvo istih na otvaranju). Kako bi otklonili svaki osnov sumnje u nejednako, diskriminirajuće i netransparentno postupanje osigurat ćemo izravan prijenos otvaranja ponuda putem našeg youtube kanala dana 15. travnja 2020. godine u 12:00 sati. Link za praćenje izravnog prijenosa bit će postavljen na web stranici Društva.

Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

7. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti sukladno odgodi plaćanja koje pojedini kupac ima po gore navedenim kriterijima, ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvodi tog kupca. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata do 31.12.2020. godine (vrijedi za sve LOT-ove).

Ugovorne strane će prilikom zaključivanja ugovora definirati rokove početka i završetka usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kao i dinamiku kako usluga sječe tako i preuzimanja drvnih sortimenta.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u skladu sa rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po gore navedenim kriterijima. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata.

Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić