Datum: 10.04.2020.god

Mjesto: Kupres

 Z A P I S N I K

 Sa sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD) u prostorijama Direkcije Kupres održanoj telefonskim putem 09.04.2020.g. u 11 h:

Obaviješteni članovi putem e-maila:

 1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik HŠD u FBiH
 2. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD u FBiH
 3. Albert Kokić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
 4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
 6. Davor Mioč, ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 7. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 8. Ivan Raič, dipl.ing.šum.-Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
 9. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 10. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 11. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. –Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH

 Svi članovi su kontaktirani telefonskim putem i prisustvovali su sjednici.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
 2. Informacija i daljnji plan rada tijekom novonastale situacije u vezi virusa Corone.
 3. Razno.

 Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

 Informacija i daljnji plan rada tijekom novonastale situacije u vezi virusa Corone.

Predsjednik HŠD Petar Gelo je predložio da se uvedu posebne mjere štednje tijekom novonastale situacije. Ovaj prijedlog obrazložio je tim da sva poduzeća uvode mjere štednje, pa tako i ŠGD poduzeća s kojima HŠD ima ugovore o plaćanju naknade.

Prijedlog predsjednika je da se ove godine prikupljanje članarine odgodi do daljnjega, dok se situacija sa virusom ne vrati u normalu.

Također, prijedlog je da se sve aktivnosti i troškovi HŠD smanje na minimum do daljnjega.

Ovi prijedlozi su prihvaćeni jednoglasno.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 Razno.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

Sjednica je završena u 12 h.

Tajnik HŠD u FBIH

Marko Zorić, mag.nov.

 

Predsjednik HŠD u FBiH

Petar Gelo, dipl,ing.šum.