Broj: 01/P-1526/20

Datum: 25.05.2020.

Temeljem Odluke broj01/1-132/2018 od 23. veljače 2018, i Odluke broj 01/1-308/2020 od 20. svibnja 2020. raspisujem

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

1. Datum javnog nadmetanja

Javno nadmetanje će se održati 02.06.2020. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije je slijedeće osnovno sredstvo

LOT 1. RADNI STROJ

RED. BROJ

MARKA VOZILA

GODINA PROIZVODNJE

REGISTARSKA OZNAKA

STANJE VOZILA

CIJENA KM

BROJ ŠASIJE

ORGANIZACISKA JEDINICA

1.

JCB CX4

1999

-

NEISPRAVNO

20.000

SL84CXFSXE0486238

RASADNIK PRŽINE

Napomena: Radni stroj koji je predmet javnog nadmetanja za prodaju je neispravan , te ne posjeduje odgovarajuću dokumentaciju za registraciju.

Osnovna sredstva koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 900 sati do 1500 sati na lokaciji Autoservis Vila Kupres.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 20% početne cijene LOT-a za koji daju ponudu na račun 3381502289612538 UNICREDIT BANK D.D. ili na blagajni Direkcije.

Za više detalja o oglašenim lotovima kontakt osobe su gosp. Marko Vrgoč telefon: 034/276-529 i mobitel: 063/331-070

4. Sadržaj ponude

Ponuda se podnosi na originalnom obrascu koji se može preuzeti u Direkciji poduzeća u Kupresu u službi mehanizacije kod gosp. Marka Vrgoča.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti u koju se obvezno stavlja i dokaz o uplati 20% početne vrijednosti.

5. Predavanje ponude

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje zatvorene ponude sa naznakom „ponuda za licitaciju“ u Direkciji Kupres u službi mehanizacije n/r predsjednika povjerenstva, do dana 02 .06.2020. godine do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno na dan 02 .06.2020. godine u 11:00 sati , u Sali za sastanke u Direkciji u Kupresu.

7. Kriterij za ocjenu ponude

Kriterij za ocjenu ponude je najbolja ponuđena cijena.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cijelokupan iznos u roku od 3 dana od dana licitacije. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati vrijednost kupljenih osnovnih srestava, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Predsjednik povjerenstva

Marko Vrgoč