Obavijest o nabavi informatičke opreme, usluge servisiranje i isporuke rezervnih dijelova i materijala za potrebe ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 07.05.2020. god., broj; 1101-1-1-28-3-15/20.