U prostorijama Šumarije Livno jučer je, 29.06.2020. godine,  za djelatnike Šumarije održana stručna edukacija i predavanje na temu“Ljekovito bilje na području Šumarije Livno“.

Tijekom prezentacije koju je održao Josip Lekić, dipl. ing. šum. , iznesena su i razmijenjena iskustva s terena. Zaključeno je kako će se i u budućnosti organizirati slične prezentacije ali i radionice s ciljem što bolje educiranosti djelatnika Šumarije Livno.