Šumarija Tomislavgrad
Broj: 07- 670/20
Datum: 07.07.2020


Predmet: Zapisnik s radnog sastanak održanog s predstavnicima interesnih skupina;


U cilju uspješne pripreme za redovan godišnji nadzor poslovanja po FSC principima od strane SGS QUALlFOR-a, održan je radni sastanak 07.07.2020. godine s predstavnicima interesnih skupina u zgradi šumarije Tomislavgrad, s početkom u 09:00 sati.


Na sastanku su sudjelovali:
1. Krešimir Jurič, upravitelj ŠTG,
2. Ante Tomić, pomoćnik upravitelja za iskorištavanje šurna
3. Renata Perković, pomoćnik upravitelja za o.p.
4. Vladimir Miloš, predstavnik Cl Općine Tomislavgrad
5. Jozo Gudelj, predstavnik policijske Uprave Tomislavgrad
6. Mate Salapić, predstavnik Uprave za šumarstvo, Livno
7. Mate Jurčević, predstavnik vatrogasnog društva, Tomislavgrad
8. Mirko Šarac, predstavnik udruge "Nasa baština", Tomislavgrad
9. Stjepan Škaro, predstavnik LU "Vran"
10. Stipe Vukadin, predstavnik PO "Orlova stina"

Teme sastanka su bile:

  • Zaštita šuma od požara za protupožarnu sezonu 2020. u Općini Tomislavgrad
  • Čuvanje šuma i izgradnja šumskih komunikacija
  • "Divlje" deponije otpada

U uvodnom obraćanju, upravitelj Šumarije Krešimir Jurič, kazao je kako su kroz 2020. god, zaključno s 30.06.2020.god. evidentirana 24 šumska požara na području kojim gospodari ŠTG. Opožarena površlna iznosi 850 ha, a uništeni drvni fond 2000 m3.

Svi prisutni su iznijeli svoja dosadašnja iskustva i planirane buduće aktivnosti za navedene teme.

Zaključeno je kako je nužno poraditi na suradnji svih učesnika s akcentom na poslovima preventivnih aktivnosti zastitnlh mjera (izgradnja i održavanje protupoz.prosjeka i putova, komunikacija i traženje asistencije od nadležnih tijela lokalne Uprave u alarmantnom dijelu protupožarne sezone, održavanje eko sekcija i edukacija s mjesnim zajednicama i sI.), a u cilju zajedničkog djelovanja u provođenju istih, te radnji i aktivnosti na zaštiti gore navedenih tema.


Na kraju, prisutnima je uručen anketni upitnik ispitivanja mišljenja, stavova i potreba interesnih skupina Društva.


Sastanak je završen u 11:00 sati.

 

v.d. Upravitelj:
Krešimir Juric., mag.ing.šum.

 

 

interesne_skupine_sastanak_tomislavgrad_9.7.2020._2.jpginteresne_skupine_sastanak_tomislavgrad_9.7.2020._1.jpg