Redovitim monitoringom šuma visoke zaštitne vrijednosti na predjelu „Potajnica“ primjećena su posječena stabla bukve, javora i božikovine.

Predio „Potajnica“ obuhvaća oko 130 ha, izvorište je vode i područje s rijetkom i ugroženom vrstom (Ilex aquifolium – božikovina). Područje Potajnice spada u 4. kategoriju HCVF -a „Područja koja osiguravaju osnovne prirodne usluge u kritičnim situacijama, subkategorija 4a – šume važne za vodene tokove i 1b – ugrožene vrste i vrste u opasnosti“.

Za zaštitne šume oko izvorišta i voda koje predstavljaju izvorišta pitke vode, preporučuju se samo mjere gospodarenja u cilju očuvanja atributa HCV i eventualno aktivnosti usmjerene na dugoročno očuvanje i obnovu šuma. Za visoke zaštitne vrijednosti identificirane u šumskim ekosustavima, aktivnosti gospodarenja moraju biti usmjerene u cilju  ispunjenja ekoloških zahtjeva identificiranih vrsta, koji bi se trebali odrediti nakon konzultacija sa odgovarajućim stručnjacima.

Kako smo naveli, obilaskom terena uočili smo šumsku štetu u zaštićenom području te evidentirali posječena stabla bukve (Fagus sylvatica ), javora (Acer platanoides) te par grmova božikovine (Ilex aquifolium). Stabla su prepilana i oborena na tlo, a panjevi ostavljeni na cca 1 m visine.  S tim u vezi, obaviještena je Uprava za šume .

Ovim putem apeliramo na odgovorno ponašanje i ekološku etiku svakog pojedinca prema prirodi. Dakle, jasno je kako je biološka raznolikost osnova života na Zemlji. Ekosustavi našeg planeta opskrbljuju nas mnogim nezamjenjivim izvorima. Ukoliko ih uništimo, uništili smo si život.

Temeljna promjena odnosa čovjeka prema životnoj sredini uvjetuje daljnji napredak ljudskog društva.

 

Foto

potajnica_monitoring_livno_10.07.2020._7.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._3.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._14.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._10.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._13.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._8.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._12.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._9.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._4.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._2.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._1.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._11.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._15.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._6.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._5.jpgpotajnica_monitoring_livno_10.07.2020._16.jpg