U suradnji organizacijskih jedinica "Rasadnik Pržine" i "Šumarija Bosansko Grahovo" izvršene pripremne aktivnosti za sakupljanje sjemena obične jele te prva procjena uroda sjemena u 2020. godini

Odjeli u kojima se planira sakupljnje sjemena obične jele nalaze se u gospodarskoj jedinici Jadovnik Grahovo, a ovom prilikom je izvšena prva procjena intenziteta uroda sjemena te su isplanirne aktivnosti na organizaciji sakupljanja češera. Češeri su još uvijek u fazi rasta i dozrijevanja te možemo očekivati puni urod. Po kvaliteti urod sjemena je dobar, što se može vidjeti iz poprečnog presjeka češera na kojem se nalazi više od 50% punih sjemenki.

Obična jela cvjeta u svibnju. Počinje rađati u dobi od 70 godina u sastojini, a soliterna stabla plodonose u dobi od 20 do 30 godina. Puni urod se javlja svake 3. do 8. godine, a međuurod svake 2. ili 3. godine.

Sakupljanje češera treba započeti onda kada počnu žutjeti ili kad se na južnim stranama krošanja počinju raspadati, a to je najčešće koncem rujna i početkom listopada. Sakupljaju se ručno trganjem sa dubećih ili sa oborenih stabala. Od 100 kilograma češera dobije se 10 - 16 kilograma sjemena.

Jelovo sjeme pripada skupini sjemenja sa visokim prirodnim sadržajem vode te je zbog toga njegovo uskladištenje kratko, što znači da se nakon sakupljanja mora sijati u prvoj mogućoj sjetvi.

Sva količina sjemena koja se uspije prikupiti će biti upotrijebljena u rasadničkoj proizvodnji te podsijavanju u sastojnama.

Obična jela je temeljna vrsta prebornih šuma koje u svojoj strukturi po jedinici površine imaju stabla različitih vrsta, visina i debljina. Te su šume podjednakog vanjskog izgleda. U njima su međusobni odnosi stabala obilježeni stalnom borbom za hranjiva i prostor u tlu i iznad tla onih vrsta drveća koje se nalaze u različitim visinskim slojevima sastojine i u različitom horizontalnom strukturnom rasporedu. Kod normalne drvne zalihe koja je raspoređena u prebornoj strukturi upravo takve šume imaju maksimalnu proizvodnju te optimalno i trajno prirodno pomlađivanje uz dobru stabilnost sastojina.

bos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-1.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-2.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-3.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-4.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-5.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-6.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-7.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-8.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-9.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-10.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-11.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-12.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-13.jpgbos-grahovo-rasadnik-sjeme-jele-24.07.2020.-14.jpg