Pozivamo zainteresirane radno sposobne i nezaposlene stanovnike grada Livna da se prijave za pošumljavanje.

Prijave će se vršiti u zgradi Šumarije Livno od 14. do 18.09.2020. godine u vremenu od 8 do 14 sati. Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe.

Prilikom prijave potrebno je priložiti:

  1. kopiju osobne iskaznice
  2. uvjerenje o prebivalištu - CIPS
  3. broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.

Na pošumljavanje je potrebno ponijeti prikladan alat za kopanje rupa, radnu obuću i odjeću te zaštitne rukavice.

Napominjemo da su svi sudionici pošumljavanja  dužni pridržavati se propisanih epidemioloških mjera koje je izdao Krizni stožer FBiH.

Početak radova na pošumljavanju planiran je za utorak, 29.09.2020. godine,  ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni za radove.