Djelatnici Direkcije ŠGD HBŠ d.o.o. Kupres ove godine održali su dvodnevnu akciju Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš. Obzirom na dan općine Kupres koji se obilježavao 18. djelatnici Direkcije i šumarije Kupres svoj doprinos svjetskoj akciji dali su u četvrtak 17. rujna. Djelatnici organizacijskih jedinica Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad i Rasadnika Pržine akciju su podržali u petak 18. rujna.

U spomenutoj akciji koju je inicirala i koordinirala Služba lova i ekologije sudjelovalo je oko 150 djelatnika, a čistilo se na preko 20 lokacija u šest općina županije.

Na području Kupresa čistilo se oko Kukavičkog jezero,  sa obje strane tunela „ Kupreška vrata“ , izletištu Đerzelez te oko masovne grobnice na Ogledalima iz II. svjetskog rata.

U Livnu uz rijeku Sturbu, oko Lovačkog doma na Tribnju i oko Lovačke kućice na Bašajkovcu.

U Glamoču se čistilo izletište Komar, izletište Busija te putni pravci prema Matraku i prema Medinom potoku.

Djelatnici Šumarije Tomislavgrad očistili su područje oko izletišta Grla te putove po Gospodarskoj jedinici Vran.

U Drvaru se čistio put prema Bastašici te put do i oko Lovačkog doma na Klekovači.

Djelatnici Šumarije Bosansko Grahovo čistili su putove i terene kojim gospodare te područje oko zgrade Šumarije.

Djelatnici Rasadnika Pržine očistili su krug Rasadnika te put do magistralne ceste.   

U spomenutoj akciji prikupljene su velike količine različitog otpada  uglavnom uz magistralne ceste pa stoga još jednom apeliramo na vozače i prolaznike da smeće i otpad ne odlažu u prirodu.

Sudionici akcije navode kako po šumi i šumskim putovima nema puno  smeća te ujedno zahvaljuju posjetiteljima, planinarima i svim zaljubljenicima u prirodu što čuvanju prirodu i što smeće prikladno odlažu.

 

Foto galerija

dan-planete-zemlja-2020_1.jpgdan-planete-zemlja-2020_2.jpgdan-planete-zemlja-2020_4.jpgdan-planete-zemlja-2020_5.jpgdan-planete-zemlja-2020_3.jpgdan-planete-zemlja-2020_11.jpgdan-planete-zemlja-2020_10.jpgdan-planete-zemlja-2020_12.jpgdan-planete-zemlja-2020_8.jpgdan-planete-zemlja-2020_7.jpgdan-planete-zemlja-2020_6.jpgdan-planete-zemlja-2020_9.jpgdan-planete-zemlja-2020_14.jpgdan-planete-zemlja-2020_17.jpgdan-planete-zemlja-2020_16.jpgdan-planete-zemlja-2020_15.jpgdan-planete-zemlja-2020_13.jpgdan-planete-zemlja-2020_19.jpgdan-planete-zemlja-2020_18.jpgdan-planete-zemlja-2020_20.jpgdan-planete-zemlja-2020_21.jpg