Obična jela (Abies alba Mill.) kao jedna od naših najznačajnijih gospodarskih i klimatogenih vrsta zaslužuje posebnu brigu i pažnju. Ovo osobito dolazi do izražaja u prebornim šumama gdje je jela temeljna vrsta i nositelj očuvanja preborne strukture. Osjetljiva je na onečišćenja iz zraka te se iz toga razloga rijetko sadi u urbanim sredinama, a dodatan problem predstavlja poluparazitska vrsta imele koja napada jelu.

Budući da se nalazimo u godini punog uroda sjemena obične jele takva povoljna okolnost je iskorištena te su sakupljene rekordne količine češera. Pripreme za ovaj poduhvat su počele u svibnju 2020. godine kada je uočeno cvjetanje, odnosno pelud obične jele u značajnoj količini. Period cvatnje je prošao bez kasnog mraza, jačih kiša i oluja tako da je to bila najava povoljne situacije za dobar urod sjemena. Sljedeća pripremna aktivnost je bila u srpnju kad su utvrđeni potencijalni lokaliteti pogodni za sakupljanje te prva procjena uroda.

Samo sakupljanje je odrađeno u drugoj polovici rujna, te je sakupljeno je preko 2 tone češera obične jele. Naredni korak je sušenje i dorada sjemena te se tako dobije čisto sjeme bez ostataka češera koje će se upotrijebiti za rasadničku proizvodnju te podsijavanje u sastojinama pogodnim za obnovu. Za ovaj poduhvat sakupljanja češera je bilo potrebno desetak radnih dana, a sudjelovalo je dvadesetak djelatnika Šumarije Bosansko Grahovo i  Rasadnika Pržine. Ovom prilikom se zahvaljujemo djelatnicima poduzeća Poljani d.o.o. na suradnji pri realizaciji ovih aktivnosti.

 

 

skupljanje_cesera_grahovo_2020_1.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_2.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_3.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_4.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_5.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_6.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_7.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_8.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_9.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_10.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_11.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_12.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_13.jpgskupljanje_cesera_grahovo_2020_14.jpg