Dana 6.11.2020.godine je uspješno završeno pošumljavanje u organizaciji Šumarije Tomislavgrad.

Pošumljavanje je počelo 3 dana ranije. Ukupan broj prijavljenih radnika za pošumljavanje bio je 134, a na pošumljavanje ih je došlo 122.

Riperana površina pošumljenog područja je 30 Ha, a nalazi se u odjelu 79 na Ljubuši. Ukupno je posađeno 70.200 sadnica, od čega Crnog bora (Pinus Nigra) 40.200 komada, a Bijelog bora (Pinus Sylvestrus) 30.000 komada.

 

 

 

posumljavanje_tomislavgrad_2020_1.jpgposumljavanje_tomislavgrad_2020_2.jpgposumljavanje_tomislavgrad_2020_3.jpgposumljavanje_tomislavgrad_2020_4.jpgposumljavanje_tomislavgrad_2020_5.jpg