Temeljem Odluke broj01/1-132/2018 od 23. veljače 2018, i Odluke broj 01/1-763/2020 od 19. listopada 2020. raspisujem

NATJEČAJ

o prodaji osnovnih sredstava javnim nadmetanjem

1. Datum javnog nadmetanja

Javno nadmetanje će se održati 10.12.2020. u sali za sastanke Direkcije sa početkom od 11:00 sati.

2. Predmet licitacije

Predmet licitacije su slijedeća osnovna sredstva

LOT 1. MOTORNA VOZILA

RED. BROJ

MARKA VOZILA

GODINA PROIZVODNJE

REGISTARSKA OZNAKA

STANJE VOZILA

CIJENA KM

BROJ ŠASIJE

ORGANIZACISKA JEDINICA

1.

DACIA DUSTER 4X4

2013

A62 O 219

NEISPRAVNO

6.000

UU1HSDACN49118693

ŠUMARIJA GLAMOČ

2.

NISAN TERANO4X4

2001

009 J 009

NEISPRAVNO

3.700

VSKTVUR20UD477290

ŠUMARIJA LIVNO

3.

NISAN TERANO4X4

2004

386 T 549

NEISPRAVNO

2.600

VSKTVUR20U0546352

ŠUMARIJA TOMISLAVGR.

4.

NISAN TERANO4X4

2001

112 J 359

NEISPRAVNO

3.700

VSKTVUR20U0456015

ŠUMARIJA DRVAR

5.

OPEL VIVARO

2008

T42 A 219

NEISPRAVNO

7.000

W0LJ7UHA68V667844

ŠUMARIJA LIVNO

6.

LADA NIVA 4X4

2005

009 J 018

NEISPRAVNO

500

XTA21214051787718

ŠUMARIJA DRVAR

Osnovna sredstva koja su predmet javnog nadmetanja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 900 sati do 1500 sati na lokacijama koje su navedene gore u tabelama, osim vozila pod rednim brojem 3. koje se nalaze u Kupresu.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate 10% početne cijene LOT-a za koji daju ponudu na račun 3381502289612538 UNICREDIT BANK D.D. ili na blagajni Direkcije.

Za više detalja o oglašenim lotovima kontakt osobe su gosp. Marko Vrgoč telefon: 034/276-529 i mobitel: 063/331-070

4. Sadržaj ponude

Ponuda se podnosi na originalnom obrascu koji se može preuzeti u Direkciji poduzeća u Kupresu u službi mehanizacije kod gosp. Marka Vrgoča.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti u koju se obvezno stavlja i dokaz o uplati 10% početne vrijednosti lot-a za koji se aplicira.

5. Predavanje ponude

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje zatvorene ponude sa naznakom „ponuda za licitaciju motornih vozila za redni broj (staviti redni broj vozila iz tablice)“ u Direkciji Kupres u službi Protokola (na ulazu u Direkciju), do dana 10.12.2020. godine do 10:00 sati.

6. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno na dan 10 .12.2020. godine u 11:00 sati , u Sali za sastanke u Direkciji u Kupresu.

7. Kriterij za ocjenu ponude

Kriterij za ocjenu ponude je najbolja ponuđena cijena ispravne ponude. Sve neblagovremene i neispravne ponude neće se razmatrati.

8. Zaključivanje ugovora

Sa najuspješnijim ponuđačem zaključit će ugovor o kupoprodaji osnovnih sredstava.

Prije zaključivanja ugovora izabrani ponuđač je dužan uplatiti cijelokupan iznos u roku od 3 dana od dana licitacije. U slučaju da ponuđač u navedenom roku ne uplati vrijednost kupljenih osnovnih srestava, smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Predsjednik povjerenstva

Marko Vrgoč