Broj:

Datum: 30.11.2020.god

Mjesto: Kupres

 

Z A P I S N I K

 

Sa sjednice Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva (HŠD) u prostorijama Direkcije Kupres održanoj telefonskim putem 27.11.2020.g. u 11 h:

Obaviješteni članovi putem e-maila:

 1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik HŠD u FBiH
 2. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD u FBiH
 3. Albert Kokić, dipl.ing.šum.- Predsjednik Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
 4. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 5. Nedo Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
 6. Davor Mioč, ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 7. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 8. Ivan Raič, dipl.ing.šum.-Član Nadzornog Odbora HŠD u FBiH
 9. Ivica Akrap, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 10. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH
 11. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. –Član Upravnog Odbora HŠD u FBiH

 

Svi članovi su kontaktirani telefonskim putem i prisustvovali su sjednici.

 

         Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.
 2. Izvješće o radu Hrvatskog  Šumarskog  Društva u FBiH za 2019.godinu

(Financijsko  izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2019.god.  bilanca uspjeha na dan 31.12.2019.god. izvješće o gotovinskim tokovima za 2019. godinu)

 1. Izvješće  Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD u FBiH za 2019.god.
 2. Financijski plan prihoda i rashoda  HŠD u FBiH za  2020.godinu.
 3. Nabavka Božićnih poklona.
 4. Razno.

 

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno

2.Izvješće o radu Hrvatskog Šumarskog Društva u F BiH za 2019.godinu-(Financijsko  izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2019.god.  bilanca uspjeha na dan 31.12.2019.god. izvješće o gotovinskim tokovima za 2019. godinu)

Predsjednik HŠD Petar Gelo je podnio izvješće o radu HŠD u 2019  god, pojasnio kako su se trošila sredstva HŠD itd.  Podnio je financijska izvješća i bilancu uspjeha na dan 31.12.2019. te zaključio da Društvo posluje likvidno.

Tajnik Marko Zorić je podnio izvješće o članstvu, ukupan broj članova na dan 27.11.2020. god. je 313.

Članarine se uplaćuju redovito i na vrijeme.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

3.Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD u FBiH za 2019.god.

Predsjednik Nadzornog Odbora Albert Kokić je podnio izvješće Nadzornog Odbora o poslovanju HŠD  u FBiH za 2019 god. te dao pozitivno mišljenje.

Treća točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

4.Financijski plan prihoda i rashoda  HŠD u FBiH za  2020.godinu.

Petar Gelo je iznio financijski plan prihoda i rashoda za 2020 god, planirani prihodi su 11 200,00 KM, a planirani rashodi 10 880,00 KM.

Četvrta točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

5.Nabavka Božićnih poklona.

Zbog situacije s corona virusom prijedlog predsjednika Petra Gele je da ove godine Društvo ne kupuje poklone svojim članovima.

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

6.Razno

Zbog situacije s corona virusom prijedlog predsjednika Petra Gele je da ove godine ne idemo na stručnu ekskurziju, a novce koje je Društvo dobilo od članarina da prenesemo u sljedeću godinu i da se naknadno dogovorimo kako će se ta sredstva utrošiti.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

 

Sjednica je završena u 12 h.

 

    Tajnik HŠD u FBIH

 

M. P.

Predsjednik HŠD u FBiH

 

Marko Zorić, mag.nov.

 

Petar Gelo, dipl,ing.šum.