Sastanak direktora ŠPD/ŠGD FBiH i članova Upravnog odbora UŠIT FBiH (Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH) održan je u srijedu 24. veljače 2021. godine u Sarajevu.

Sastanku su uz predstavnike Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, članova udruženja, Gospodarske komore FBiH, UNDP-a nazočili i članovi Uprave Društva Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, generalni direktor Mario Mašić, izvršni direktor za poslove financija Ilija Musić, izvršni direktor za poslove šumarstva Ivan Petrović i rukovoditelj Službe za uređivanje šuma Marijan Lozančić,

Na sastanku se između ostalog razgovarao o aktualnoj problematici u sektoru šumarstva FBiH, CO2 online platformi, međunarodnim projektima podrške razvoju šumarstva i drvne industrije BiH, 53. EFNS-u, VI. Šumarijadi FBiH razgovaralo se i o podršci u radu Udruženja, pomoći Općini Petrinja u Hrvatskoj, VI. Međunarodnom seminaru-integralna zaštita šuma te o uspostavi Monitoringa zaštite šuma.

 

Foto 

sastanak_uo_usit_24.2.2021_2.jpgsastanak_uo_usit_24.2.2021_1.jpgsastanak_uo_usit_24.2.2021_3.jpg