U sklopu predviđenih šumsko uzgojnih radova, Šumarija Kupres je tijekom mjeseca svibnja 2021. godine izvršila proljetno pošumljavanje sadnicama divlje trešnje (Prunus avium) i podsijavanje sjemenom obične jele (Abies alba). Pošumljavanje je izvršeno na lokalitetima Park šuma Đerzelez (odjel 51b, 1500 sadnica) i Kasumovac (odjel 55b, 500 sadnica) metodom sadnje pod „mač“. Cilj unošenja divlje trešnje je očuvanje bioraznolikosti naših šuma kao i održavanje morfološke i genetske strukture ove plemenite vrste pošto je ista vrlo malo zastupljena u šumskim sastojinama.

Podsijavanje sjemenom obične jele  izvršeno je u visokim šumama na površini od 52 ha. Ukupno je podsijano 52 kg sjemena jele u odjelima 85 i 87 G.J. Malovan Želivodić. Sjetva je vršena metodom rahljenja tla i ubacivanjem sjemena jele u cilju potpomaganja obnavljanja navedenih sastojina u kojima prirodno podmlađivanje uglavnom izostaje. Sjeme jele koje je podsijavano, sakupljeno je iz sječina u jesen 2020 godine sa područja G.J. Malovan-Želivodić.

Kazimir Mioč

 

Foto 

posumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_1.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_2.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_3.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_4.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_5.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_6.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_7.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_8.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_9.jpgposumljavanje_podsijavanje_kupres_05_2021_10.jpg