Projekt podsijavanja u Gospodarskoj jedinici Gnjat Risovac kojim gospodari Šumarija Bosansko Grahovo na ukupnoj površini od 51,15 ha obavljeno je početkom godine s ciljem kompletiranja prirodnog podmlatka koji se javlja u nedovoljnom broju. Vrijednost projekta podsijavanja sjemenom iznosi 50.771,92 KM.

Podsijavanjem je osiguran unos obične jele (Abies alba, L.) koja se od prirode pojavljuje na ovom području. Ovim postupkom se poboljšavaju uvjeti za sukcesivno povećanje omjera vrsta u korist obične jele. 

Dugoročni cilj projekta je rehabilitacija šumske sastojine odnosno nastanak mješovite šume bukve i jele te povratak klimatogene vegetacije, kako bi sanirano područje moglo u potpunosti ispunjavati svoje ekološke, ekonomske, zaštitne i društvene funkcije. Daje se prednost sjetvi sjemena odnosno podsijavanju sjemenom obične jele.

Dorađeno i očišćeno sjeme isporučeno je u Šumariju Bosansko Grahovo u količini od 188 kilograma te je postavljeno u hladno – vlažni stratifikat koji za cilj ima postizanje ujednačenog klijanja sjemena jele.

Jama za stratifikaciju je iskopana u snježnom nanosu na sjenovitom mjestu gdje se snijeg zadržava dugo u proljeće. Naizmjenično je postavljen sloj sjemena u vrećama, sloj granjevine, sloj snijega i leda te je sve to prekriveno još jednim slojem granjevine kako bi se topljenje snijega dodatno usporilo te kako bi se stratifikacjia odradila u potpunost.

Sjeme u ovakvom stratifikatu treba provesti minimalno 6 do 8 tjedana, sve do proljetne sjetve budući da sjeme jele nije pogodno za duže čuvanje.

Međusobni razmak ploha je 2 - 3 metra, ovisno o mikrostanišnim prilikama  (postojeća stabla, kamenjar, sjena stabala, postojeći podmladak, mrtvo drvo). Plohe se podsijavaju omaške, a listinac se vraća na plohe u minimalnoj količini ili se uopće ne vraća ako sjetvi predstoji vjetrovito ili kišno vrijeme.

 

Foto 

podsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._2.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._1.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._3.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._4.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._5.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._6.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._7.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._8.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._9.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._10.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._11.jpgpodsijavanje_jela_bosansko_grahovo_06.2021._12.jpg