Tijekom mjeseca svibnja i lipnja u Šumariji Kupres održane su obuke sa primačkim grupama o krojenju i klasiranju drvnih sortimenata.

Obuku su vršili Nikola Kuštro, Goran Turalija i Anto Barišić obilazeći svako radilište i na terenu sa primačkim grupama prolazeći standarde i greške građe drva poboljšavali kako krojenje tako i klasiranje drvnih sortimenata.

Bilo je riječi i o šumskom redu, štetama nastalih od izvlačenja drvnih sortimenata i načinu obaranja stabala. Svi djelatnici koji rade na poslovima iskorištavanja šuma direktno na terenu su bili upoznati sa cjelokupnom problematikom prilikom sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata.

 

terenska_obuka_kupres_06_2021_1.jpg  terenska_obuka_kupres_06_2021_2.jpg