Na području općine Tomislavgrad u Gospodarskoj jedinici Lib – Gvozd jučer je, 14.07.2021. godine, u 23 sata, nakon dvodnevnog gašenja, stavljen pod kontrolu požar koji je prijetio selima Seonice i Crvenice. Na liniji dužine 9 km opožareno je oko 950 ha, a gorilo je nisko raslinje i kultura bijelog bora. U gašenju navedenog požara sudjelovala su 42 djelatnika ŠGD HBŠ d.o.o. Kupres, 8 vatrogasaca i 30 lokalnih mještana.

 

Foto

pozar-tomislavgrad-lib-7.2021_1.jpg    pozar-tomislavgrad-lib-7.2021_2.jpg

pozar-tomislavgrad-lib-7.2021_3.jpg    pozar-tomislavgrad-lib-7.2021_4.jpg

 

Video zapisi s požarišta


U općini Kupres aktivna su dva požara  Ada-Jelovača- Kurljaj i Gospodarskoj jedinici Ravašnica Raduša odjela 38/1.

U gašenju požara na lokalitetu Ada- Jelovača – Kurljaj u dužini od 19 km tijekom dva dana sudjelovalo je 10 djelatnika ŠGD HBŠ d.o.o. Kupres. Danas treći dan na terenu su 32 djelatnika, a kolegama iz šumarije Kupres u gašenju pomažu šumari iz Livna. Opožareno je 1500 ha minirane površine što stvara dodatne probleme i onemogućuje pristup terenu.

 

Foto

pozar-jelovaca-kupres-7-2021-2.jpg    pozar-jelovaca-kupres-7-2021-3.jpg

 

Video zapisi požarišta

 

U GJ Ravašnica Raduša odjel 38/1 u kojem se vrše radovi sječe u liniji dužine 4 km izgorjelo je 115 ha gospodarske šume jele, smreke i bora. Požar je prijetio i vikendicama, a u njegovom gašenju sudjelovala su 42 djelatnika ŠGD HBŠ d.o.o. Kupres i 2 djelatnika DVD Kupres. Tijekom jučerašnjeg dana, 14. 7. 2021. godine, oko 17 sati u gašenju je pomagao i helikopter Oružanih snaga BiH te je požar stavljen pod kontrolu. Danas, 15.7., na terenu se nalazi 20 djelatnika ŠGD-a u nadzoru nad požarištem.

 

 Foto

pozar-kupres-ravasnica-07-2021_1.jpg    pozar-kupres-ravasnica-07-2021_2.jpg

pozar-kupres-ravasnica-07-2021_3.jpg    pozar-kupres-ravasnica-07-2021_4.jpg

pozar-kupres-ravasnica-07-2021_5.jpg    pozar-kupres-ravasnica-07-2021_6.jpg

 

Video zapisi s požarišta

 

Na području Općine Bosanko Grahovo aktivan je požar u GJ Uilica na lokalitetu Borovica odjel 69. Na liniji od 2 km opožareno je 50 ha visoke borove šume. Tijekom dvodnevnog suzbijanja požara jučer (14.7.) i danas (15.7.) angažirano je 20 djelatnika šumarije Bosansko Grahovo.  

 

Foto

pozar-bos.grahovo-7-2021-1.jpg    pozar-bos.grahovo-7-2021-3.jpg

pozar-bos.grahovo-7-2021-4.jpg    pozar-bos.grahovo-7-2021-5.jpg

pozar-bos.grahovo-7-2021-7.jpg    pozar-bos.grahovo-7-2021-8.jpg

pozar-bos.grahovo-7-2021-9.jpg    pozar-bos.grahovo-7-2021-10.jpg

 

Video zapisi s požarišta


Još jednom apeliramo na građane da ne vrše spaljivanje korova i ne pale vatru na otvorenom prostoru u blizini šumskog kompleksa, također apeliramo i na nadležne institucije da pojačaju svoje aktivnosti na sprečavanju nastanka požara.