Šumarija Livno vrši prijem sezonskih radnika za rad na pošumljavanju i to na lokalitetu Jelovača G.J. Tribanj Tušnica odjel 156. Prijave će se vršiti u šumariji Livno-Drinova Međa od 20.09. 2021. godine. Svi oni koji će se prijaviti trebaju sa sobom ponijeti: kopiju prijave prebivališta i kopiju tekućeg (bankovnog) računa.

Radovi bi trebali početi 04.10.2021. ako dozvole vremenski uvjeti. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034/ 202-233.
NAPOMENA: Prijevoz nije osiguran za one koji će pošumljavati.