Usprkos dolasku hladnijeg vremena nastavlja se požarna sezona na području gospodarenja Šumarije Bosansko Grahovo.

Protekli tjedan zabilježena su dva šumska požara, jedan na području gospodarske jedinice Gnjat Risovac, a drugi na području gospodarske jedinice Jadovnik Grahovo. Pojavom drugog požara situacija se zakomplicirala budući da je bilo potrebno organizirati ljudstvo i raspoloživu vatrogasnu tehniku za gašenje na dva lokaliteta međusobno udaljena 30 kilometara. Na gašenju požara pored djelatnika Šumarije sudjelovalo je i Dobrovoljno vatrogasno društvo Korita te im ovom prilikom zahvaljujemo na podršci.

Završetkom radova na žetvi žitarica uočeno je spaljivanje strništa što stvara potencijalnu opasnost za pojavu šumskih požara te molimo poljoprivrednike da se suzdrže od spaljivanja ovakvih površina budući da pored opasnosti za ljude i imovinu spaljivanje dovodi do degradacije kvalitete tla i uništavanja humusnog sloja te zagađenja životne sredine.

Ovom prilikom iznova apeliramo na sve interesne skupine, planinare, lovce, poljoprivrednike da obrate pozornost na pojavu požara i isti prijave nadležnim službama

 

Foto

bosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-1.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-2.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-3.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-4.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-5.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-6.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-7.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-8.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-9.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-10.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-11.jpgbosansko-grahovo-pozari-19.9.2021.-12.jpg