Dana 12. studenog 2021. godine, sukladno projektu Pošumljavanje goleti i podizanje kulture na degradiranim površinama, završeno je jesensko pošumljavanje u G.J. Tribanj – Tušnica odjel 156. na lokalitetu Jelovača.  

Pošumljena je površina od 25 ha s 20 000 sadnica crnog i 30 000 sadnica bijelog bora.  Na radovima su uz radnike Šumarije Livno bili angažirani i stanovnici lokalne zajednice. Radovi su trajali nešto duže od predviđenog zbog loših vremenskih uvjeta.  Prije samog pošumljavanja na spomenutom lokalitetu izvršeni su građevinski radovi pripreme tla (riperanje) kao i radovi protupožarne zaštite gradnjom protupožarnih trasa.

Foto galerija

livno_posum_11-2021-1.jpg posum_livno_11_2021_3.jpg posum_livno_11_2021_2.jpg   posum_livno_11_2021_4.jpg livno_posum_11-2021-2.jpgposum_livno_11_2021_1.jpg