Šumarija Tomislavgrad poziva zainteresirane stanovnike Općine da se prijave za rad na pošumljavanju i to na lokalitetima Orlovka i Trolokve, u gospodarskoj jedinica Ljubuša, odjeli: 32, 78, 79, 80 i 81.


Predviđena je sadnja sadnica munike (Pinus heldreichii), običnog bora (Pinus silvestris) i crnog bora (Pinus nigra).


Neto cijena po jednoj sadnici u riper iznosi 0,42 KM.


Prijave će se vršiti u zgradi Šumarije, na prvom katu, u uredu 11 "blagajna", od ponedjeljka, 04.04.2022.god. u vremenu od 8 do 13 sati. Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe.


Prilikom prijave potrebno je priložiti:

  • Kopiju osobne iskaznice
  • Uvjerenje o prebivalištu - CIPS
  • Broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren


Na pošumljavanje je potrebno ponijeti kramp, zaštitnu odjeću, obuću te zaštitne rukavice.


Šumarija Tomislavgrad neće organizirati prijevoz radnika do lokaliteta.


Skup je u 8 sati kod Perića mosta, u blizini sela Oplećani.
Početak radova na pošumljavanju planiran je za 19.04.2022. ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni za radove.

 

posumljavanje_tomislavgrad_2020_3.jpg