Na području gospodarenja Šumarije Bosansko Grahovo vrši se kontrolirano uklanjanje vegetacije duž protupožarnih trasa. Svrha ovih radova je preventivno uklanjanje nakupljene gorive tvari na rubovima postojećih protupožarnih trasa.

Gorive tvari su sitne gorive tvari poput trave, grančica ili lišća. Te gorive tvari se brzo suše i zapale. One često imaju glavni utjecaj na intenzitet i stopu širenja požara.

Do sada je uklonjena suha vegetacija u dužini od 4 kilometra, a u planu je ukloniti dodatnih 10 kilometara duž protupožarnih trasa do početka vegetacijske sezone.

Vegetacija se uklanja spaljivanjem pojasa širine 5 metara što uz širinu trase od 3 do 4 metra stvara značajnu prepreku širenju požara otvorenog područja. U slučaju dolaska požara na ovako tretirano područje intenzitet požara se smanjuje u nedostatku gorive tvari, olakšano je gašenje požara, a u uvjetima bez jakog vjetra požar će se zaustaviti spontano.

Od početka godine evidentiran je veći broj šumskih požara te ovom prilikom iznova apeliramo na sve interesne skupine, planinare, lovce, poljoprivrednike da obrate pozornost na pojavu požara i isti prijave nadležnim službama.

 

Foto galerija

bos_grahovo_uklanjanje_vegetacije_21.04.2022_1.jpgbos_grahovo_uklanjanje_vegetacije_21.04.2022_2.jpgbos_grahovo_uklanjanje_vegetacije_21.04.2022_3.jpgbos_grahovo_uklanjanje_vegetacije_21.04.2022_4.jpgbos_grahovo_uklanjanje_vegetacije_21.04.2022_5.jpg