Zapisnik sa radnog sastanka Upravnog i Nadzornog Odbora Hrvatskog Šumarskog Društva FBiH.

Sastanak je održan 27.04.2022.god.(srijeda) na Blidinju, s početkom u 11.00 h, u sali za sastanke Hotela Hajdučke Vrleti.

Sjednici su prisustvovali:

 1. Petar Gelo, dipl.ing.šum.- Predsjednik Upravnog Odbora HŠD FBiH
 2. Slavko Batinić, mag.ing.tech.lign.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
 3. Ljiljana Petrović, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
 4. Nedjeljko Pokrajčić, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH
 5. Ivica Grgić, dipl.ing.šum. - Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
 6. Ante Tomić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH
 7. Marko Vrgoč, ing.prom.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH
 8. Slavica Perlić, dipl.ing.šum.- Zamjenik člana Upravnog Odbora HŠD FBiH
 9. Marija Zadro, dipl.ing.šum.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH
 10. Ljubo Rezo, dipl.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
 11. Robert Primorac, dipl.ing.šum.- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH
 12. Marko Zorić, mag.nov.-Tajnik HŠD FBiH
 13. Davor Mioč,.ing.šum.- Član Upravnog Odbora HŠD FBiH
 14. Ana Dumančić, geod.teh..- Predsjednik Podružnice HŠD FBiH
 15. Ivan Raič, dipl.ing.šum.- Član Nadzornog Odbora HŠD FBiH

 

D n e v n i    r e d

 1. Izvješće o radu Hrvatskog  Šumarskog  Društva u F BiH za 2021.godinu. (Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2021.god., bilanca uspjeha na dan 31.12.2021.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2021.godinu)
 2. Izvješće nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD FBiH za 2021. god.
 3. Program rada HŠD FBiH za 2022.god.
 4. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD FBiH za 2022.godinu.
 5. Razno.

 

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO i NO.

Nakon što je tajnik HŠD FBiH Marko Zorić pročitao zapisnik sa prethodne sjednice UO i NO, zapisnik je usvojen jednoglasno.

 

 1. Izvješće o radu Hrvatskog Šumarskog Društva u F BiH za 2021.godinu. (Financijsko izvješće, bilanca stanja na dan 31.12.2021.god., bilanca uspjeha na dan 31.12.2021.god., izvješće o gotovinskim tokovima za 2021.godinu.

Predsjednik Petar Gelo je predstavio financijsko izvješće i bilancu uspjeha.

Društvo je likvidno i posluje pozitivno.

Prva točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

 1. Izvješće nadzornog odbora o financijskom poslovanju HŠD FBiH za 2021. god.

Zbog izostanka predsjednika Nadzornog Odbora Alberta Kokića, ovo izvješće je obrazložio njegov zamjenik, Nedjeljko Pokrajčić. Zaključio je da je materijalno-financijsko poslovanje HŠD FBiH za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. vršeno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i nije bilo nepravilnosti u radu, te da Nadzorni Odbor daje pozitivno mišljenje.

Druga točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.

 

 1. Program rada HŠD FBiH za 2022.god.

Nakon predstavljanja Programa rada od predsjednika Petra Gele uslijedila je rasprava o ovoj točci, te su doneseni sljedeći zaključci:

-U 9-om mjesecu 2022.godine biti će održana redovna Skupština HŠD FBiH.

-Predsjednik HŠD FBiH će stupiti u kontakt sa HNS-om (Hrvatskim Narodnim Saborom) u vezi aktivnijeg uključivanja HŠD FBiH u izradi Federalnog zakona o šumama.

-Pošto su mjere oko COVID virusa popustile u većini država, krajem 9-og ili početkom 10-og mjeseca 2022.godine ići će se na stručno-edukativnu ekskurziju, a destinacija će biti definirana na sljedećem sastanku.

-HŠD FBiH će ubuduće aktivnije sudjelovati na organiziranim druženjima šumara (šumarijadama, FNS natjecanjima itd.), te će službeno slati svoje predstavnike na iste.

Treća točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

 

 1. Financijski plan prihoda i rashoda HŠD FBiH za 2022.godinu.

Predsjednik Petar Gelo je predstavio planirane prihode i planirane rashode za 2022. godinu.

Planirani prihodi su 19 202,00 KM, a planirani rashodi 19 090,00 KM.

Četvrta točka dnevnog reda usvojena jednoglasno.

 

 1. Razno

Zadužuje se tajnik HŠD FBiH Marko Zorić da revidira članstvo po svim podružnicama, jer su se u zadnje vrijeme dogodila razna prebacivanja iz jedne u drugu podružnicu.

Radni sastanak je završio u 13.00 h.

 

Tajnik HŠD FBiH

Marko Zorić, mag.nov.

 

 

Foto galerija

hsd-radni-sastanak-28.4.2022.-1.jpghsd-sastanak-28.4.2022.-2.jpghsd-sastanak-28.4.2022.-3.jpghsd-sastanak-28.4.2022.-4.jpghsd-sastanak-28.4.2022.-5.jpg