Prilozi:

Broj: 01/P-1219/2 2.

Datum: 5.5.2022. godine

Na temelju Odluka Uprave ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres broj 01/1-386/2022., 01/1-387/2022. i 01/1-388/2022. godine od 27. travnja 2022. godine, Povjerenstvo za licitaciju/javno nadmetanje - pretprodaju drvnih sortimenata:

O G L A Š A V A

prodaju drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

1. Datum licitacije:

Licitacija će se održati 12. svibnja 2022. godine (četvrtak).

 

2. Predmet licitacije

 

Predmet licitacije su drvni sortimenti - na panju, prema sortimentu, kvaliteti, kvantiteti i mjestu kako slijedi:

LOT 1

Šumarija

Kupres

 

G. J.

Malovan-Želivodić

Odjel

69 a

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

75,56

198,00

PT I

1.518,98

134,00

PT II

1.328,40

118,00

PT III

603,70

96,00

RUDNO

159,97

54,00

Σ

3.686,61

 

Obavezuje se izvući

598,50 m³

Cijena izvođenja usluga

24,66 KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 677

Potreban broj radnih dana 76

Krajnji rok završetka radova: 16.10.2022. godine

LOT 2

Šumarija

Kupres

 

G. J.

Malovan-Želivodić

Odjel

82

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

56,50

198,00

 

PT I

1.515,21

134,00

 

PT II

1.903,99

118,00

 

PT III

695,05

96,00

 

RUDNO

192,06

54,00

 

Σ

4.362,81

   
 

Obavezuje se izvući

693,28

 

Cijena izvođenja radova

24,48

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 760

Potreban broj radnih dana 80

Krajnji rok završetka radova: 21.10.2022. godine

LOT 3

Šumarija

Kupres

 

G. J.

Malovan-Želivodić

Odjel

68a, 134, 139, 140, 141

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

14,82

198,00

 

PT I

623,66

134,00

 

PT II

1.390,28

118,00

 

PT III

696,25

96,00

 

RUDNO

250,46

54,00

 

Σ

2.975,47

   
 

Obavezuje se izvući

2.604,77

 

Cijena izvođenja radova

29,61

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 679

Potreban broj radnih dana 99

Krajnji rok završetka radova: 16.11.2022. godine

LOT 4

Šumarija

Kupres

 

G. J.

Kupres

 

Odjel

5,6

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

29,55

198,00

 

PT I

1.158,56

134,00

 

PT II

2.132,65

118,00

 

PT III

827,29

96,00

 

RUDNO

249,34

54,00

 

Σ

4.397,39

   
 

Obavezuje se izvući

1.462,26

 

Cijena izvođenja radova

32,65

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 656

Potreban broj radnih dana 107

Krajnji rok završetka radova: 28.11.2022. godine

LOT 5

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Bunarić

 

Odjel

5a, 12

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

37,14

198,00

 

PT I

1.033,08

134,00

 

PT II

1.524,52

118,00

 

PT III

643,47

96,00

 

RUDNO

182,71

54,00

 

Σ

3.420,92

   
 

Obavezuje se izvući

2.385,76

 

Cijena izvođenja radova

23,22

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 845

Potreban broj radnih dana 82

Krajnji rok završetka radova: 27.10.2022. godine

LOT 6

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Bunarić

 

Odjel

39

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

20,75

198,00

 

PT I

720,29

134,00

 

PT II

1.363,48

118,00

 

PT III

605,07

96,00

 

RUDNO

180,89

54,00

 

Σ

2.890,48

   
 

Obavezuje se izvući

1.458,80

 

Cijena izvođenja radova

27,71

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 579

Potreban broj radnih dana 90

Krajnji rok završetka radova: 7.11.2022. godine

LOT 7

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Mliništa-Paripovac

Odjel

6, 27

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

58,93

198,00

 

PT I

1.339,20

134,00

 

PT II

1.942,66

118,00

 

PT III

986,32

96,00

 

RUDNO

148,01

54,00

 

Σ

4.475,12

   
 

Obavezuje se izvući

3.317,87

 

Cijena izvođenja radova

25,80

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 799

Potreban broj radnih dana 90

Krajnji rok završetka radova: 14.12.2022. godine

LOT 8

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Mliništa-Paripovac

Odjel

35 a

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

6,78

198,00

 

PT I

691,28

134,00

 

PT II

1.948,34

118,00

 

PT III

915,13

96,00

 

RUDNO

149,02

54,00

 

Σ

3.710,55

   
 

Obavezuje se izvući

1.334,29

 

Cijena izvođenja radova

29,59

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 723

Potreban broj radnih dana 84

Krajnji rok završetka radova: 31.10.2022. godine

LOT 9

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Staretina-Golija

 

Odjel

40, 61

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

23,00

198,00

 

PT I

996,67

134,00

 

PT II

2.218,00

118,00

 

PT III

1.034,21

96,00

 

RUDNO

167,59

54,00

 

Σ

4.439,47

   
 

Obavezuje se izvući

1.965,41

 

Cijena izvođenja radova

25,00

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 804

Potreban broj radnih dana 96

Krajnji rok završetka radova: 15.11.2022. godine

LOT 10

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Staretina-Golija

 

Odjel

65

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

23,20

198,00

 

PT I

857,69

134,00

 

PT II

1.687,85

118,00

 

PT III

710,38

96,00

 

RUDNO

118,88

54,00

 

Σ

3.398,00

   
 

Obavezuje se izvući

1.487,12

 

Cijena izvođenja radova

23,20

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 748

Potreban broj radnih dana 75

Krajnji rok završetka radova: 17.10.2022. godine

LOT 11

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Staretina-Golija

 

Odjel

78a, 109/1, 110/1

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

8,73

198,00

 

PT I

430,25

134,00

 

PT II

1.038,32

118,00

 

PT III

463,55

96,00

 

RUDNO

86,89

54,00

 

Σ

2.027,74

   
 

Obavezuje se izvući

1.146,42

 

Cijena izvođenja radova

22,27

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 672

Potreban broj radnih dana 57

Krajnji rok završetka radova: 3.9.2022. godine

LOT 12

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Staretina-Golija

 

Odjel

124

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

20,93

198,00

 

PT I

829,01

134,00

 

PT II

1.638,17

118,00

 

PT III

681,98

96,00

 

RUDNO

118,48

54,00

 

Σ

3.288,57

   
 

Obavezuje se izvući

1.462,75

 

Cijena izvođenja radova

22,47

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 776

Potreban broj radnih dana 74

Krajnji rok završetka radova: 17.10.2022. godine

LOT 13

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Šator

 

Odjel

6

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

19,62

198,00

 

PT I

611,69

134,00

 

PT II

964,65

118,00

 

PT III

396,55

96,00

 

RUDNO

90,14

54,00

 

Σ

2.082,65

   
 

Obavezuje se izvući

679,07

 

Cijena izvođenja radova

31,26

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 473

Potreban broj radnih dana 70

Krajnji rok završetka radova: 10.10.2022. godine

LOT 14

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Šator

 

Odjel

37, 41

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

15,97

198,00

 

PT I

682,41

134,00

 

PT II

1.490,33

118,00

 

PT III

681,07

96,00

 

RUDNO

119,48

54,00

 

Σ

2.989,26

   
 

Obavezuje se izvući

3.270,28

 

Cijena izvođenja radova

29,06

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 796

Potreban broj radnih dana 94

Krajnji rok završetka radova: 11.11.2022. godine

LOT 15

Šumarija

Glamoč

 

G. J.

Šator

 

Odjel

63, 70

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

15,78

198,00

 

PT I

690,67

134,00

 

PT II

1.504,58

118,00

 

PT III

675,42

96,00

 

RUDNO

142,88

54,00

 

Σ

3.029,33

   
 

Obavezuje se izvući

2.357,48

 

Cijena izvođenja radova

25,04

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 743

Potreban broj radnih dana 87

Krajnji rok završetka radova: 3.11.2022. godine

LOT 16

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

28

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

14,69

198,00

 

PT I

811,20

134,00

 

PT II

1.981,44

118,00

 

PT III

927,34

96,00

 

RUDNO

369,30

54,00

 

Σ

4.103,97

   
 

Obavezuje se izvući

2.132,62

 

Cijena izvođenja radova

24,79

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 874

Potreban broj radnih dana 86

Krajnji rok završetka radova: 1.11.2022. godine

LOT 17

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

30 a

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

10,18

198,00

 

PT I

701,34

134,00

 

PT II

1.772,36

118,00

 

PT III

736,34

96,00

 

RUDNO

164,01

54,00

 

Σ

3.384,23

   
 

Obavezuje se izvući

3.089,22

 

Cijena izvođenja radova

25,56

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 808

Potreban broj radnih dana 96

Krajnji rok završetka radova: 15.11.2022. godine

LOT 18

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

50

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

9,39

198,00

 

PT I

540,32

134,00

 

PT II

1.353,54

118,00

 

PT III

638,14

96,00

 

RUDNO

125,72

54,00

 

Σ

2.667,11

   
 

Obavezuje se izvući

2.631,21

 

Cijena izvođenja radova

22,91

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 738

Potreban broj radnih dana 86

Krajnji rok završetka radova: 02.11.2022. godine

LOT 19

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

86

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

0,84

198,00

 

PT I

288,75

134,00

 

PT II

1.020,11

118,00

 

PT III

460,61

96,00

 

RUDNO

115,24

54,00

 

Σ

1.885,55

   
 

Obavezuje se izvući

932,89

 

Cijena izvođenja radova

22,73

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 582

Potreban broj radnih dana 58

Krajnji rok završetka radova: 23.09.2022. godine

LOT 20

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

93

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

20,60

198,00

 

PT I

932,57

134,00

 

PT II

2.044,30

118,00

 

PT III

920,85

96,00

 

RUDNO

271,70

54,00

 

Σ

4.190,02

   
 

Obavezuje se izvući

1.420,12

 

Cijena izvođenja radova

18,19

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 909

Potreban broj radnih dana 74

Krajnji rok završetka radova: 17.10.2022. godine

LOT 21

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

94

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

15,44

198,00

 

PT I

798,09

134,00

 

PT II

1.872,99

118,00

 

PT III

874,89

96,00

 

RUDNO

384,90

54,00

 

Σ

3.946,31

   
 

Obavezuje se izvući

1.633,49

 

Cijena izvođenja radova

21,66

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 830

Potreban broj radnih dana 81

Krajnji rok završetka radova: 25.10.2022. godine

LOT 22

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

113

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

3,05

198,00

 

PT I

445,57

134,00

 

PT II

1.433,05

118,00

 

PT III

633,65

96,00

 

RUDNO

72,08

54,00

 

Σ

2.587,40

   
 

Obavezuje se izvući

2.350,47

 

Cijena izvođenja radova

25,85

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 788

Potreban broj radnih dana 15

Krajnji rok završetka radova: 17.10.2022. godine

LOT 23

Šumarija

Drvar

 

G. J.

Klekovača-Repovac

Odjel

114

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

6,40

198,00

 

PT I

699,04

134,00

 

PT II

2.100,10

118,00

 

PT III

896,96

96,00

 

RUDNO

112,28

54,00

 

Σ

3.814,78

   
 

Obavezuje se izvući

2.976,99

 

Cijena izvođenja radova

24,44

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 911

Potreban broj radnih dana 90

Krajnji rok završetka radova: 7.11.2022. godine

LOT 24

Šumarija

B. Grahovo

 

G. J.

Jadovnik-Drvar

 

Odjel

7, 8

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

8,77

198,00

 

PT I

629,05

134,00

 

PT II

1.526,04

118,00

 

PT III

675,02

96,00

 

RUDNO

242,58

54,00

 

Σ

3.081,46

   
 

Obavezuje se izvući

3.838,40

 

Cijena izvođenja radova

25,76

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 752

Potreban broj radnih dana 110

Krajnji rok završetka radova: 5.12.2022. godine

LOT 25

Šumarija

B. Grahovo

 

G. J.

Jadovnik-Grahovo

Odjel

137 a

 

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Planska cijena FCO na panju (KM/m³)

 

J/S

F

5,09

198,00

 

PT I

305,63

134,00

 

PT II

737,57

118,00

 

PT III

349,66

96,00

 

RUDNO

117,79

54,00

 

Σ

1.515,74

   
 

Obavezuje se izvući

3.330,66

 

Cijena izvođenja radova

30,74

KM/m³

Dvotjedna dinamika (m³) 604

Potreban broj radnih dana 96

Krajnji rok završetka radova: 15.11.2022. godine

Napomena: Ponuđena količina je iskazana u neto iznosu po sortimentnom napadu, a početna cijena je bez obračunatog PDV-a. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najbolju prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama. Prosječna cijena služi samo u svrhu vrednovanja ponuditelja unutar istoga lota, a Kupac će plaćati robu po ponuđenim cijenama za svaki od sortimenta.

Cijene se nude po sortimentima i ponuditelji su dužni dati cijenu za svaki od ponuđenih sortimenata unutar Lot-a. Planska (početna) cijena je minimalna cijena koja se može ponuditi za bilo koji sortiment. Ponude sa nižom cijenom od planske (po sortimentu) se neće uzimati u razmatranje. Količine koje kupac kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti 100% količine J/S po zaključenom ugovoru o kupoprodaji drvnih sortimenata za 2022. godinu, uključujući i količine J/S koje su već isporučene u 2022. godini računajući do dana raspisivanja natječaja. Količina robe kupljena putem ove licitacije sastavni je dio ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata za 2022. godine.

Za više detalja o svakom od ponuđenih LOT-ova možete kontaktirati Upravitelje šumarija na kontakt telefone kako slijedi:

· Šumarija Drvar 034 820-051;kontakt osoba-upravitelj Mladen Kukolj, dipl. ing. šum.

· Šumarija Glamoč 034/272-213;kontakt osoba-upravitelj Sabahudin Ćupo, dipl.ing.šum.

· Šumarija B. Grahovo 034/850-056;kontakt osoba-upravitelj Tomislav Pejaković, dipl. ing. šum.

· Šumarija Kupres 034 274-585; kontakt osoba-upravitelj Zoran Lovrić, dipl. ing. DT.

3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u kupovini šumskih drvnih sortimenata imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

· Posjedovanje rješenje o upisu u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje

djelatnosti rezanja drveta, cijepanja drveta, polufinalne, finalne i kemijske prerade drveta, transakcijski račun kod banke, porezni i PDV broj.

· Dokaz o registraciji za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj .

· da nisu u sudskom sporu sa prodavateljem u vezi isporuke/nabave drveta, da uredno

izmiruju obveze prema ovom Društvu ili da osiguraju garanciju plaćanja, da nisu dužnici gospodarskog Društvu, da su ranija neisplaćena dugovanja regulirali ugovorom o izmirenju duga odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru.

Pored općih traži se ispunjavanje slijedećih posebnih uvjeta:

· Zaključen ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata jele/smreke (J/S) za 2022. godinu sa ŠGD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres.

Odgođeno plaćanje drvnih sortimenata za pojedinog kupca primjenjuje se ovisno o ugovoru o kupoprodaji drvnih sortimenata jele/smreke (J/S) za 2022. godinu.

4. Jamstvo na ponudu

Kupac je dužan uplatiti jamstvo na ponudu u iznosu 3 % početne vrijednosti za LOT (LOT-ove) za koji daju ponudu na transakcijski račun ZIRAAT BANK BH D.D 186 201 0310 642 375 kako slijedi:

LOT

JAMSTVO NA PONUDU

1

13.255,47 KM

2

15.479,76 KM

3

9.927,68 KM

4

15.169,05 KM

5

11.919,58 KM

6

9.881,18 KM

7

15.691,02 KM

8

12.593,33 KM

9

15.244,97 KM

10

11.799,19 KM

11

6.932,90 KM

12

11.412,11 KM

13

7.278,49 KM

14

10.268,96 KM

15

10.373,12 KM

16

13.631,59 KM

17

11.540,37 KM

18

9.060,90 KM

19

6.290,20 KM

20

14.200,32 KM

21

13.073,64 KM

22

8.823,99 KM

23

13.047,65 KM

24

10.320,09 KM

25

5.067,71 KM

Na uplatnici obvezno naznačiti Lot na koji se uplaćeno jamstvo odnosi. Jamstvo na ponudu će se oprihodovati onim kupcima koji odbiju potpisati ponuđeni ugovor u skladu sa pravilima licitacije/javnog nadmetanja koja su definirana točkom 4. ovog Oglasa.

5. Pravila licitacije

Količine koje kupac može kupi putem ove licitacije ne mogu premašiti 100% količina J/S po zaključenom kupoprodajnom ugovoru drvnih sortimenata za 2022. godini sa Prodavateljem, uključujući i količine J/S koje su isporučene u 2022. godini računajući do dana raspisivanja natječaja.

Kupci imaju pravo aplicirati na sve LOT-ove koji su predmet ove licitacije. Najuspješnijem kupcu će biti ponuđen ugovor za jedan (1) LOT. U slučaju da određeni ponuditelj bude najuspješniji na dva (2) ili više LOT-ova, ponudit će mu se ugovor za onaj LOT-a na kojem je ostvario najvišu ponuđenu prosječnu cijenu u odnosu na plansku cijenu . Na ostale licitirane odjele gubi pravo zaključivanja ugovora. Na tim lotovima idući na rang listi postaje najuspješniji kupac te se na njega primjenjuju gore navedena pravila koja su vrijedila za prvorangiranog odnosno najbolje rangiranog kupca. Kupac nema pravo naknadne reklamacije za LOT-ove u kojima je  predviđena mogućnost postojanja gelera u stablima! Predajom ponude u skladu sa zahtjevima iz Oglasa Kupac prihvaća njene odredbe u cijelosti bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

Otvaranje pravovremeno pristiglih ponuda održat će se 12. svibnja 2022. godine u 11:00 sati u prostorijama Direkcije ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

-Licitacija se provodi javnim nadmetanjem, na način da se postigne najviša ponuđena cijena u korist ŠGD „Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres".

Za više detalja o oglašenim LOT-ovima kontakt osoba je: Nikola Perković - 387 34 274-801.

Kupci koji na dan licitacije budu imali dospjelih a neizmirenih obveza prema prodavatelju neće moći sudjelovati u nadmetanju te će njihove ponude biti odbačene .

6. Sadržaj ponude

Ponude se podnose na originalnom obrascu koji se nalazi uz oglas.

Oglas kupci mogu preuzeti na službenoj stranici društvawww.hbsume.ba, do12. svibnja 2022. godine (četvrtak) do 10:50 sati.

Uz ponudu ponuditelji su obvezni dostaviti:

- dokaz o uplati jamstva 3% od vrijednosti LOT-a za koji daju ponudu,

- preslika rješenja o upisu u sudski registar (aktualni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca)

  • Dokaz o registraciji za promet šumskih drvnih sortimenata i PDV broj.

7. Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci koji ispunjavaju opće i posebne uvjete mogu dostaviti svoje ponude u zatvorenoj kuverti sa naznakom „ponuda za licitaciju/javno nadmetanje" u ŠGD «Hercegbosanske šume» d.o.o. Kupres, Splitska bb, 80 320 Kupres, do dana 12. svibnja 2022. godine (četvrtak) do 10:50 sati.

8. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, sa mogućnošću sudjelovanja ovlaštenih osoba ponuditelja. Otvaranje će se održati 12. svibnja 2022. godine u 11:00 sati u dvorani za sastanke u prizelju upravne zgrade Društva.

9. Kriteriji za procjenu ponuda i izbor najboljeg ponuditelja

Najviša ponuđena cijena. Najuspješniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu prosječnu cijenu u skladu sa predviđenim količinama unutar LOT-a.

10. Zaključivanje ugovora

 Sa najuspješnijim kupcem zaključit će se ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata. Za izvođenje radova sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kupac je obavezan dostaviti rješenje kojim dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje navedenih poslova. U slučaju da kupac ne posjeduje Rješenje o ispunjenju uvjeta za obavljanje poslova u šumarstvu kojim se utvrđuje ispunjenje propisanih uvjeta kojima moraju udovoljavati izvođači radova u šumarstvu za :

- radove na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenja i izvoz drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta i transport drvnih sortimenata), dužan je angažirati podizvođača radova koji ima navedeno rješenje.

Plaćanje drvnih sortimenata će se vršiti sukladno odgodi plaćanja koje pojedini kupac ima po gore navedenim kriterijima, ovisno u kojoj se grupi nalaze proizvodi tog kupca. Kupac je obavezan završiti radove na sječi i izvozu drvnih sortimenata u predviđenim rokovima za svaki od lot-ova.

Kupac je obavezan uplatiti sve količine drvnih sortimenata u skladu sa rokovima odgode plaćanja koje je ostvario po kupoprodajnom ugovoru. Kupac se obvezuje preuzeti drvne sortimente u roku 30 dana od dana završetka usluga na sječe, izradi i izvozu drvnih sortimenata.

11. Jamstvo za urednu provedbu ugovora

Traži se i iznosi 10% početne vrijednosti drvnih sortimenata unutar svakog lota. jamstvo za urednu provedbu ugovora je jamstvo za slučaj da ponuditelj kojemu je dodijeljen ugovor ne

ispunjava svoje obveze iz ugovora ili ih neuredno ispunjava.

LOT

Jamstvo za urednu provedbu ugovora

1

44.184,90 KM

2

51.599,20 KM

3

33.092,27 KM

4

50.563,48 KM

5

39.731,93 KM

6

32.937,28 KM

7

52.303,41 KM

8

41.977,76 KM

9

50.816,58 KM

10

39.330,64 KM

11

23.109,67 KM

12

38.040,35 KM

13

24.261,63 KM

14

34.229,86 KM

15

34.577,05 KM

16

45.438,62 KM

17

38.467,89 KM

18

30.203,01 KM

19

20.967,33 KM

20

47.334,40 KM

21

43.578,80 KM

22

29.413,29 KM

23

43.492,16 KM

24

34.400,31 KM

25

16.892,35 KM

Izabrani kupac je dužan dostaviti jamstvo za urednu provedbu ugovora u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora, u suprotnom se zaključeni ugovor smatra apsolutno ništavim.

12. Ugovorna kazna

Kašnjenje sa predefiniranom dinamikom izvršavanja usluga iz ovog Oglasa se kažnjava penalima. Ukupna vrijednost penala (Pu) iznosi 10 % početne vrijednosti drvnih sortimenata unutar LOT-a.

Obračun dinamike započinje 13. (trinaesti) radni dan i vrši se za svaki naredni period koji traje 12 radnih dana (u daljnjem tekstu "period obračuna"). Jednom naplaćeni penali se ne mogu povratiti. Kada se ugovor ispuni s obzirom na količinu, penali se više neće obračunavati.

Penali se obračunavaju samo u slučaju kada je ostvarena dinamika (Do +Dr) manja od ugovorene u periodu obračuna i to na sljedeći način:

gdje je:

Ps =Iznos penala u KM za određeni period obračuna

Pu =Ukupna vrijednost penala (10 % početne vrijednosti drvnih sortimenata) u KM

Do =Ostvarena dinamika za period obračuna u m3

Dr =Višak ostvarene dinamike u prethodnim periodima u m3

Du =Ugovorena 12-dnevna dinamika u m3

Ugovor se raskida u slučaju kada se kupcu obračuna ukupna vrijednost penala, a u bilo kojem narednom obračunskom periodu ne ostvari planiranu dinamiku izvršenja usluga.

13. Pravna pouka

Sukladno članku 20. Pravilnika o prodaji, radi zaštite svojih prava, sudionici nadmetanja mogu u roku 24 sata od završetka otvaranja ponuda uložiti prigovor na nepravilnosti u svezi sa postupkom Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja.

Predsjednik povjerenstva

Josip Madunić