U prostorijama Šumarije Tomislavgrad u srijedu je, 25. svibnja, održan radni sastanak sa interesnim skupinama na temu Zaštite od požara u 2022. godini na području općine Tomislavgrad.

Sastanku su prisustvovali upravitelj šumarije Tomislavgrad, zapovjednik PVP Tomislavgrad, predstavnik Uprave za šumarstvo HBŽ, pomoćnik načelnika Općine Tomislavgrad za civilnu zaštitu, pomoćnik upravitelja Šumarije Tomislavgrad, koordinator projekta u OD "Naše ptice" i predsjednik "Udruge za zaštitu prirode i održivi razvoj-Naša baština".

Tijekom sastanka govorilo se o prevenciji od požara za ovu godinu, prisutni su potvrdili dobru suradnju tijekom prošlih godina, te najavili istu ili još bolju u narednom razdoblju.

Zbog povećane opasnosti od požara u ljetnim će se mjesecima pojačano pratiti, usmjeravati i koordinirati subjekti odgovorni za poduzimanje mjera zaštite od požara na području općine Tomislavgrad.

Pomoćnik upravitelja Šumarije Tomislavgrad je iznio podatke o štetama koje su nastale prošle godine zbog požara.

Rekao je da je prošle godine registrirano 27 požara. Opožarena površina u državnom vlasništvu bila je 5.682 ha, a u privatnom vlasništvu 2.404 ha. Uništeni drvni fond je 18.356 m3, od čega su četinjače 2.716 m3, a listače 15.640 m3. Također, uništeno je i 49.890 kom. sadnica. Ukupna financijska šteta na drvetu je 432.682,00 KM, a na sadnicama 194.000,00 KM. Troškovi gašenja požara bili su 113.650,00 KM, tako da je ukupna šteta 742.915,00 KM. Što se tiče gašenja požara napomenuo je da su zaposlenici šumarije na požarištu u prošloj godini bili ukupno 618 radnih dana, a korištena su vozila šumarije Tomislavgrad 143 vozila/dan.

 

Prisutni su na kraju sastanka uputili apel prema građanima da odgovornim ponašanjem pomognu u smanjenju rizika od požara, te su se zahvalili svim pripadnicima vatrogasne zajednice na doprinosu u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara.

 

sastanak_interesne_skupine_tomislavgrad_pozari_25.5.2022._1.jpg sastanak_interesne_skupine_tomislavgrad_pozari_25.5.2022._2.jpg