Na području Šumarije Kupres u razdoblju od 5. do 20. svibnja 2022. godine izvršeno je proljetno pošumljavanje u Gospodarskoj jedinici Malovan – Želivodić u odjelu 123 a. Na površini od 10 ha metodom „pod mač“ zasađeno je 17 000 sadnica obične jele i 2 000 sadnica gorskog javora.

Pošumljavanje je također završeno i na lokalitetu Čardačica u odjelima 51 c i e, te je tom prilikom na površini od 1 ha zasađeno 1 500 sadnica gorskog javora i 500 sadnica divlje trešnje klasičnim načinom kopanja u rupe. 

Pošumljavanje su izvršili djelatnici Šumarije Kupres u suradnji sa Srednjom školom Kupres. Učenici smjera šumarski tehničar u okviru praktičnog dijela nastave jedan dan su vršili sadnju. U okviru predviđenih šumsko uzgojnih radova Šumarija Kupres i u narednim razdoblju planira pošumljavanje prvenstveno unutar visokih šuma na prostorima gdje izostaje prirodni podmladak kao i na ostalim površinama.

 

Foto 

kupres-posumljavanje-6.6.2022.-1.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-2.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-3.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-4.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-5.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-6.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-7.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-8.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-9.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-10.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-11.jpgkupres-posumljavanje-6.6.2022.-12.jpg