ŠGDHercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres apliciralo je krajem studenog 2018. godine na natječaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH projektom „Revitalizacija izvora Ublić“. Prijava je ocjenjena pozitivno i odobreno je sufinanciranje aktivnosti projekta u iznosu od 50% na osnovu čega je krajem travnja 2019. godine potpisan Ugovor o korištenju namjenskih sredstava između ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres i Fonda za zaštitu okoliša.

Projektom su realizirane sljedeće aktivnosti:

 • uspješno je revitalizirano prirodno izvorište pitke vode Ublić, koje se nalazi na planini Tušnici
 • omogućen je lakši pristup lokalitetu gdje se nalazi izvor uređenjem pristupnog puta
 • uređen je plato na kojem je izgrađen je nadstrešnica sa stolom i klupama i kantom za otpad
 • izgrađena je šetnica od pristupnog puta do nadstrešnice
 • izgrađena je pješačka staza koja vodi od nadstrešnice do samog izvora
 • uređene su dvije lokve
 • postavljene su dvije info - table

Radovi su završeni u jesen 2021. godine.

Postignuti rezultati i efekti ovog projekta su:

 • zaustavljena je daljnja devastacija izvora
 • smanjeno je gubljenje izvorišne vode, odnosno, zaustavljeno je smanjivanje kapaciteta izvora i na taj način osiguran doprinos dovoljnoj količini pitke vode za opskrbu lokalnog stanovništva, planinara i rekreativaca na području Tušnice
 • uređenjem lokvi kod izvora omogućen je lakši pristup vodi životinjama koje obitavaju na tom području
 • omogućen je bolji pristup vodi u slučaju potrebe gašenja šumskih požara
 • poboljšana je kvaliteta turističke ponude u općini Livno

Korisnici obuhvaćeni ovim projektom su: ŠGD „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres, lokalna zajednica, Turistička zajednica grada Livna, planinari, izletnici, ljubitelji prirode, rekreativci, skupljači ljekobilja itd.

 

Foto galerija

sumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-1.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-2.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-3.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-4.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-5.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-6.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-7.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-8.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-9.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-10.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-11.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-12.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-13.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-14.jpgsumarija-livno-projekt-revitalizacija-izvora-ublic-2021-15.jpg