Dana 13.07.2022. godine u prostorijama Šumarije Kupres održan je sastanak sa predsjednikom DVD Kupres gosp. Tomislavom Pašalićem.

Tom prilikom razgovaralo se o nadolazećoj požarnoj sezoni i aktivnostima koje se planiraju provoditi u cilju sprečavanja nastanka šumskih požara i provođenju samih intervencija prilikom gašenja požara. Naglašeno je kako obje strane moraju raditi više na ulaganju u opremu za gašenje požara (vatrogasna vozila, navalna vozila, brentače i dr.) kao i dodatnoj edukaciji (obuci) članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva i djelatnika Šumarije. Pozitivno je ocijenjena obavljena vatrogasna obuka djelatnika DVD-a Kupres i Šumarije Kupres održana u proljeće 2022. godine.

Također, potrebno je uložiti više napora u pronalasku financijskih sredstava za funkcioniranje vatrogasnih društava, te bi se u protupožarnu zaštitu morala više uključiti i Hercegbosanska županija kao i Općina Kupres jer se radi o zajedničkom interesu svih žitelja. Bitno je naglasiti da će angažman osmatračko-dojavne službe u novoj požarnoj sezoni biti od neprocjenjivog značaja kako bi se uočeni požari mogli gasiti u inicijalnoj fazi onim sredstvima koja su nam na raspolaganju a za veće požare morati ćemo tražiti dodatnu pomoć sa svih nivoa vlasti kao što smo činili i u 2021. godini kada smo imali velike šumske požare na području Općine Kupres.

Istaknuto je kako je dosadašnja suradnja bila izrazito dobra i uspješna a nadamo se da će takva biti i u buduće.

 

sumarija-kupres-sastanak-dvd-12.7.2022.jpg