Prijava povremenih djelatnika te predaja potrebnih dokumenata za prijavu na poslove pošumljavanja

 

Obavještavaju se svi punoljetni i radno sposobni građani da mogu obaviti prijavu i predaju dokumentacije za povremene poslove na pošumljavanju šuma. Pošumljavanje će se provesti na području Šumarije Glamoč, G.J. Šator, odjel 19. (završetak) i odjel 20.

 

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  1. Fotokopija osobne iskaznice
  2. Uvjerenje o prebivalištu
  3. Broj računa iz banke (svaki djelatnik mora imati vlastiti račun)

Napomena: Djelatnici koji su sudjelovali na pošumljavanju na proljeće ne trebaju donositi dokumentaciju ukoliko nije bilo neke promjene. Samo su dužni doći upisati se.

 

Navedena dokumentacija se predaje na portirnicu Šumarije Glamoč, počevši od 20.09.2022. godine. Također, svaki djelatnik je dužan osigurati sebi prijevoz o vlastitom trošku.

 

Početak radova na pošumljavanju planiran je početkom 10. mjeseca, ovisno o vremenskim uvjetima. Ukoliko bude neki izmjena, iz nepredviđenih razloga, prijavljeni djelatnici će biti obaviješteni putem oglasne ploče Šumarije Glamoč.

Cijene sadnje za 2022. g. su više u odnosu na 2021. g. te iznose:

 

Vrsta radova Bruto (KM) Neto (KM)
Klasična sadnja u jame/rupe po jednoj sadnici 0,65 0,5588
Sadnja u izriperane brazde/riper po jednoj sadnici 0,50 0,4298